Архив рубрики Викладачі

Викладачі

Робур Любомир Йосипович

12.09.2012

Робур Любомир Йосипович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри оптики
Курси:

 • Голографія та її застосування
 • Волоконна оптика та оптичний зв”язок
 • Оптика
 • Основи голографічного запису інформації
Наукові інтереси:
 • Лаб.369
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Решетник Володимир Миколайович

12.09.2012

Решетник Володимир Миколайович
канд.фіз.-мат.наук, асистенткафедри астрономії та фізики космосу
Курси:

 • Загальна астрономія
 • Методи радіоастрономії
 • Астрофізичний практикум
 • Дослідження тіл Сонячної системи
 • Спеціальні методи програмування тата моделювання в астрофізиці
 • Сучасні комп’ютерні технології
 • Космічний експеримент
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Решетняк Віктор Юрійович

12.09.2012


Решетняк Віктор Юрійович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри теоретичної фізики
Курси:

 • Електродинаміка
 • Теорія рідких кристалів
Наукові інтереси: рhotorefraction in liquid crystals
 • Лаб. 422
 • Тел. вн.
 • E-mail: VReshetnyak@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Романенко Олександр Вікторович

12.09.2012


Романенко Олександр Вікторович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри теоретичної фізики
Курси:

 • Електродинаміка
 • Класична механіка
 • Математичне моделювання
 • Основи векторного та тензорного аналізу
Наукові інтереси: взаємодія лазерного випромінювання з речовиною, квантова та когерентна оптика
 • Лаб. 439
 • Тел. вн. 526 44 77
 • E-mail: alexrm@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Семенько Михайло Петрович

11.09.2012

Семенько Михайло Петрович
докт.фіз.-мат.наук, доцент кафедри фізики металів
Курси:

 • Фізичне матеріалознавство
 • Фізика надпровідних матеріалів
 • Наноструктурні матеріали
 • Структурна кристалографія
Наукові інтереси:
 • Лаб.228
 • Тел.вн.526-23-67
 • E-mail: smp@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Сисоєв Володимир Михайлович

11.09.2012

Сисоєв Володимир Михайлович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри молекулярної фізики
Курси:

 • Фізика рідин
 • Фазові переходи
 • Фазові переходи в медико-біологічних системах
 • Сучасні проблеми фізики
 • Проблеми фізики, розв’язані у ХХ столітті
Наукові інтереси:
 • Лаб.315
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Сенчуров Сергій Павлович

11.09.2012

Сенчуров Сергій Павлович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри молекулярної фізики
Курси:

 • Вступ до фізики твердого тіла
 • Основи гемодинаміки
 • Фізичні основи інтроскопії
 • Фізика функціональних систем організму
 • Основи фізичної акустики
Наукові інтереси:
 • Лаб. 313
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Стащук Василь Степанович

11.09.2012


Стащук Василь Степанович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри оптики
Курси:

 • Технологія оптичного приладобудування
 • Фізичні властивості матеріалів оптоелектроніки
 • Фізичні властивості сучасних оптичних технологій
Наукові інтереси: оптика металевих структур, спектроеліпсометрія оптичних поверхонь конденсованих середовиш, дослідження електронної структури твердих тіл оптичними методами
 • Лаб.130
 • Тел.вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Слободянюк Олександр Валентинович

11.09.2012


Слободянюк Олександр Валентинович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри експериментальної фізики
Курси:

 • Інтелектуальна власність
 • Практикум зі спеціалізації
 • Методика виконання та представлення кваліфікаційної роботи
 • Оптика
 • Оптика і спектроскопія хіральних систем
 • Вступ до фотоніки
 • Спеціальний науковий семінар з фізики
Наукові інтереси
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Терентьєва Юлія Георгіївна

10.09.2012

Терентьєва Юлія Георгіївна
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри експериментальної фізики
Курси:

 • Електро- і магнітооптика рідких кристалів
 • Механіка
 • Оптика
 • Основи Фур’є-оптики
 • Практикум з атомної фізики
 • Практикум з електрики та магнетизму
 • Проблеми фізики, розв’язання в ХХ столітті
Наукові інтереси: електро- та магнітооптика рідких кристалів
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>