Архив рубрики Дисертації

Дисертації

Зеленська К. С.

27.06.2016

Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні
01.04.05 – оптика, лазерна фізика
к.ф.-м.н.
(more…)

Читать полностью >>

Дисертації

Якименко О.І.

17.03.2016

Динаміка просторових структур в нелінійних середовищах
01.04.02 — теоретична фізика
д.ф.-м.н.
(more…)

Читать полностью >>

Дисертації

Комишан О.О.

30.11.2015

Вплив хаотичної генерації на вимушене комбінаційне розсіяння барвників
01.04.07 – фізика твердого тіла
к.ф.-м.н.

Читать полностью >>

Дисертації

Авраменко Т.Г.

30.11.2015

Структура та фізичні характеристики нанокомпозицій фторопласт-вуглець
01.04.07 – фізика твердого тіла
к.ф.-м.н.

Читать полностью >>

Дисертації

Самойленко С.О.

31.10.2015

Вплив допування на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ
01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика
к.ф.-м.н.

Читать полностью >>

Дисертації

Томчук О.В.

29.10.2015

Структура рідинних систем на основі детонаційних наноалмазів
01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика
к.ф.-м.н.

Читать полностью >>

Дисертації

Сагалянов І. Ю.

26.10.2015

Електропровідність графену з різними розподілами дефектів заміщення та адсорбованих атомів
01.04.07 – фізика твердого тіла
к.ф.-м.н.
(more…)

Читать полностью >>

Дисертації

Каденко А.О.

23.10.2015

Перерізи ядерних реакцій (n, x) на ізотопах диспрозію, ербію та ітербію при енергіях нейтронів в околі 14 МеВ
01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
к.ф.-м.н.

Читать полностью >>

Дисертації

Дорошенко І.Ю.

09.06.2015

Нанорозмірні кластери у воднево-зв’язаних молекулярних рідинах
01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика
д.ф.-м.н.
(more…)

Читать полностью >>

Дисертації

Руденко Р.М.

25.05.2015

Вплив олова на формування нанокристалічного кремнію в тонких плівках a-Si та a-SiOx
01.04.07 – фізика твердого тіла
к.ф.-м.н.
(more…)

Читать полностью >>