Робочі програми Фізичний Факультет

24.09.2022
Теги:

 

 

Робочі програми ОПП Фізика

 

Обов’язкові компоненти

ОК 1. Механіка

ОК 2. Іноземна мова

ОК 3. Вступ до університетських студій

ОК 4. Молекулярна фізика

ОК 5. Математичний аналіз

ОК 6. Лінійна алгебра та аналітична геометрія

ОК 7. Українська та зарубіжна культура

ОК 8. Електрика та магнетизм

ОК 9. Оптика

ОК 10. Класична механіка

ОК 11. Електродинаміка

ОК 12. Філософія

ОК 13. Соціально-політичні студії

ОК 14. Фізика атома

ОК 15. Фізика ядра та елементарних частинок

ОК 16. Квантова механіка

ОК 17. Термодинаміка та статистична фізика

ОК 18. Методи математичної фізики

ОК 19. Навчальна практика за фахом

ОК 20. Кваліфікаційна робота бакалавра

ОК 21. Диференціальні рівняння

ОК 22. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

ОК 23. Практикум з механіки

ОК 24. Практикум з молекулярної фізики

ОК 25. Програмування

ОК 26. Теорія функцій комплексної змінної

ОК 27. Теорія ймовірності та математична статистика

ОК 28. Основи векторного та тензорного аналізу

ОК 29. Практикум з електрики та магнетизму

ОК 30. Практикум з оптики

ОК 31. Практикум з атомної фізики

ОК 32. Практикум з фізики ядра та елементарних частинок

ОК 33. Основи електроніки

ОК 34. Безпека життєдіяльності з основами екології

ОК 35. Диференціальні рівняння та чисельні методи

 

Робочі Програми ОПП Астрономія

 

Обов’язкові компоненти

ОК 1. Вступ до університетських студій

ОК 2. Українська та зарубіжна культура

ОК 3. Філософія

ОК 4. Соціально-політичні студії

ОК 5. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

ОК 6. Іноземна мова

ОК 7. Механіка

ОК 8. Молекулярна фізика

ОК 9. Електрика та магнетизм

ОК 10. Оптика

ОК 11. Фізика атома

ОК 12. Фізика ядра та елементарних частинок

ОК 13. Класична механіка

ОК 14. Електродинаміка

ОК 15. Квантова механіка

ОК 16. Термодинаміка та статистична фізика

ОК 17. Математичний аналіз

ОК 18. Лінійна алгебра та аналітична геометрія

ОК 19. Диференційні рівняння

ОК 20. Методи математичної фізики

ОК 21. Навчальна практика за фахом

ОК 22. Кваліфікаційна робота бакалавра

ОК 23. Теорія функцій комплексної змінної

ОК 24. Сферична астрономія

ОК 25. Теорія ймовірності та математична статистика

ОК 26. Загальна астрономія

ОК 27. Практикум з механіки

ОК 28. Практикум з молекулярної фізики

ОК 29. Практикум з електрики та магнетизму

ОК 30. Практикум з оптики

ОК 31. Практикум з атомної фізики

ОК 32. Практикум з фізики ядра та елементарних частинок

ОК 33. Електроніка в астрономії

ОК 34. Програмування

ОК 35. Диференціальні рівняння та чисельні методи

ОК 36. Безпека життєдіяльності з основами екології

 

Робочі Програми ОПП Фізичне Матеріалознавство / Неметалічне Матеріалознавство
Робочі Програми ОПП Фізика та Астрономія
Робочі Програми ОПП Оптотехніка

 

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

 

Рецензія на ОПП Фізика Анчишкін Д.В.,

Рецензія на ОПП Фізика Мельник Р.М.

Відгук випускника Сова О. 2016

 

Характеристики навчальних дисциплін

1 курс

2 курс

3 курс