Архив рубрики Наукові співробітники

Наукові співробітники

Альохін О.Д.

27.03.2013

Альохін Олександр Давидович
докт.фіз.-мат.наук, проф., пр.н.с. НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин»,  кафедра оптики, кафедра молекулярної фізики
Наукові інтереси: Експериментальні і теоретичні дослідження рівноважних і кінетичних властивостей критичних флюїдів (КФ) в полі гравітації Землі. Дослідження структурних властивостей КФ, які є основою широкого практичного використання унікальних властивостей КФ в новітніх технологіях
 • Лаб.
 • Тел. 050-447-38-97
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Асламова Л.І.

27.03.2013

Асламова Людмила Іванівна
канд.біол.наук, с.н.с., зав. НДЛ «Радіометричні методи досліджень», кафедра ядерної фізики
Наукові інтереси: Радіаційна безпека
 • Лаб.329, 37
 • Тел.+38 (044) 521-32-84
 • E-mail: lydmila@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка: http://rb.univ.kiev.ua/stuf/68-aslamova-lyudmila-ivanivna/

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Атамась Н.О.

27.03.2013

Атамась Наталія Олексіївна
докт.фіз.-мат.наук, пр.н.с. НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них», кафедра молекулярної фізики
Наукові інтереси: Іонні рідини. Водні розчини, структура та термодинамічні властивості рідинних систем
 • Лаб.317
 • Тел.
 • E-mail: atamasphys@mail.univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Білявина Н.М.

26.03.2013

Білявина Надія Миколаївна
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с., с.н.с. НДЛ «Фізика металів та кераміки», кафедра фізики металів
Наукові інтереси: Дослідження фазових рівноваг у системах двох перехідних металів (у тому числі рідкоземельних (РЗМ) з галієм та визначення кристалічної структури нових, синтезованих вперше, сполук цих систем, вивчення характеру взаємодії та побудова діаграм стану (ізотермічних перерізів) нових потрійних систем (більше 60), визначення кристалічної структури інтерметалічних сполук.
 • Лаб.139
 • Тел.+3 044 526 2335
 • E-mail: nbelyavinabigmir.ne
Персональна веб-сторінка: http://metphys.univ.kiev.ua/persons.php?alias=bilyavina

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Білий М.М.

26.03.2013

Білий Микола Михайлович
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с., зав.НДЛ «Електронно-оптичні процеси»,  кафедра експериментальної фізики
Наукові інтереси: Дослідження енергетичної структури напівпровідникових кристалів та наноструктур, вивчення процесів екситон-фононної та екситон-екситонної взаємодії, явищ, дослідження енергетичних спектрів нанокристалів, фулеренів
 • Лаб.353
 • Тел. (044) 526-4587
 • E-mail:biliy@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка: http://exp.phys.univ.kiev.ua/ua/People/Research/Biliy/index.html

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Березовська Н.І.

26.03.2013

Березовська Наталія Іванівна
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с., НДЛ «Електронно-оптичні процеси», кафедра експериментальної фізики
Наукові інтереси: Вивчення енергетичної структури напівпровідникових кристалів та наноструктур (типу АIIBVI, АIIIBV та інш.), керамічних матеріалів з використанням основних спектроскопічних методів дослідження (КРС, фотолюмінесценція, поглинання, відбивання).
 • Лаб.373
 • Тел.(044) 526-4587
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка: http://exp.phys.univ.kiev.ua/ua/People/Research/Berezovska/index.html

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Весна Г.В.

25.03.2013

Весна Галина Володимирівна
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с. НДЛ «Фізика металів та кераміки», кафедра фізики металів
Наукові інтереси: Пластична деформація алмазів та алмазоподібних кристалів при низьких температурах
 • Лаб.338
 • Тел.
 • E-mail: galyna.vesna@gmail.com
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Вовченко Л.Л.

25.03.2013

Вовченко Людмила Леонтіївна
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с., с.н.с. НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла», кафедра загальної фізики
Наукові інтереси: Розробка полімерних композитів із нанонаповнювачами. Дослідження теплових, електричних та електродинамічних властивостей полімерних нанокомпозитів
 • Лаб.429
 • Тел. 044-526-23-84
 • E-mail: Vovch@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка: http://gen.phys.univ.kiev.ua/380-vovchenko/#more-380

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Грицай А.В.

24.03.2013

Грицай Асен Васильович
канд.фіз.-мат.наук, м.н.с. НДЛ «Фізика космосу»,  кафедра астрономії та фізики космосу
Наукові інтереси: Фізика середньої атмосфери Землі. Динаміка озонового шару
 • Лаб.413
 • Тел. +38 044 526-44-57
 • E-mail: a.grytsai@gmail.com
Персональна веб-сторінка: http://space.univ.kiev.ua/viewpage.php?page_id=20

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Горбаченко О.М.

24.03.2013

Горбаченко Олександр Миколайович
канд.фіз.-мат.наук, зав.НДЛ «Ядерна спектроскопія»,  кафедра ядерної фізики
Наукові інтереси: Теорія ядра та ядерні реакції. Дослідження колективного руху нуклонів в ядрі. Розробка числових кодів з використанням ядерних моделей та баз ядерних даних. Експериментальна ядерна фізика.
 • Лаб.13 КЯФ
 • Тел.26-91
 • E-mail: gorbachenko@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка:

Читать полностью >>