Архив рубрики Викладачі

Викладачі

Подолян Артем Олександрович

13.09.2012


Подолян Артем Олександрович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри загальної фізики
Курси:

 • Експериментальні методи фізичної акустики
 • Основи акустики твердого тіла
 • Теоретична фізика (мех.-мат., сем.)
 • Фізика (мех.мат.ф-т)
 • Практикум з сучасної електроніки
 • Основи фізики об”ємних та низькорозмірних напівпровідників
 • Фізика (хім.ф-т, лаб.)
Наукові інтереси:
 • Лаб. 447.
 • Тел. вн. .
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Пінкевич Ігор Павлович

13.09.2012

Пінкевич Ігор Павлович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри теоретичної фізики
Курси:

 • Теорія твердого тіла (сем.)
 • Синергетика (сем.)
 • Оптика 1-d структур (сем.).
Наукові інтереси: Теорія рідких кристалів
 • Лаб.422
 • Тел. вн.
 • E-mail: ipinkevych@gmail.com
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Павленко Олена Леонідівна

13.09.2012


Павленко Олена Леонідівна
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри фізики функціональних матеріалів
Курси:

 • Молекулярна біофізика
 • Фізика наноматеріалів
 • Квантова хімія молекул
Наукові інтереси:
 • Лаб.240
 • Тел. вн.
 • E-mail: pavlenkoelena@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Поперенко Володимир Леонідович

13.09.2012


Поперенко Володимир Леонідович
докт.фіз.-мат.наук, завідувач кафедри оптики
Курси:

 • Оптична метрологія та стандартизація
 • Оптичне матеріалознавство
 • Спектроскопія поверхні конденсованих середовищ
Наукові інтереси:
 • Лаб. 242
 • Тел. 536-22-96
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Прокопець Вадим Миколайович

13.09.2012


Прокопець Вадим Миколайович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри оптики
Курси:

 • Проектування оптико-електронних систем на базі цифрових приладів та мікроконтроллерів (лекц.+лаб.)
 • Використання мікроконтролерів та пристроїв цифрової електроніки у фізичному експерименті
 • Дифракційна теорія зображень (лекц.+лаб.)
 • Методи викладання фізики у школі
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Плюйко Володимир Андрійович

13.09.2012

Плюйко Володимир Андрійович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри ядерної фізики
Курси:

 • Фізика ядра і елементарних частинок
 • Практикум з фізики ядра і елементарних частинок *
 • Теорія ядра
 • Ядерні реакції
 • Основи теорії розсіяння
 • Методи оцінки експериментальних даних у фізиці високих енергій
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Погорелов Валерій Євгенович

13.09.2012


Погорелов Валерій Євгенович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри експериментальної фізики
Курси:

 • Молекулярна фізика
 • Спектроскопія комбінаційного розсіяння світла
 • Нелінійна оптика
 • Коливальна спектроскопія частково невпорядкованих систем
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Петришин Віктор Михайлович

13.09.2012

Петришин Віктор Михайлович
асистент кафедри ядерної фізики
Курси:

 • Методи оцінки експериментальних даних у фізиці високих енергій
 • Основи мікропроцесорної техніки, ч.1, 2
 • Практикум з сучасної електроніки
 • Практикум з фізики ядра та елементарних частинок
 • Радіаційний захист
 • Радіометрія
 • Фізика ядра і елементарних частинок
 • Методи оцінки експериментальних даних
Наукові інтереси.
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Репецький Станіслав Петрович

12.09.2012


Репецький Станіслав Петрович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри фізики функціональних матеріалів
Курси:

 • Теорія невпорядкованих систем
 • Колективні збудження в молекулах
 • Теорія функціональних матеріалів
 • Нелінійні процеси у фізиці
 • Сучасні проблеми фізики твердого тіла
 • Електронні властивості функціональних матеріалів
 • Нерівниважна фізика функціональних матеріалів
Наукові інтереси:.
 • Лаб.229
 • Тел. 5264427
 • E-mail: srepetsky@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Рапопорт Юрій Григорович

12.09.2012

Рапопорт Юрій Григорович
канд.фіз.-мат.наук, старший науковий співробітник кафедри астрономії та фізики космосу
Курси:

 • Нелінійні хвильові процеси в плазмі
 • Теорія надпровідності
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>