Факультет

31.10.2011
Теги:

Раді вітати Вас на сайті фізичного факультету!

Фізичний факультет – один з найстаріших факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичне відділення входило до складу ще перших чотирьох відділень філософського факультету імператорського університету імені Святого Володимира (так тоді іменувався наш університет з дня його створення за наказом імператора Миколи І в 1833 р.). У 1940 році фізико-математичний факультет Київського університету поділився на фізичний та механіко-математичний факультети. З фізичного факультету згодом відокремився радіофізичний факультет.

Багато славних імен пов’язано з історією нашого факультету. В різний час тут вчилися і працювали відомі вчені. Теоретики і експериментатори Давидов О.С., Боголюбов М.М., Голік О.З., Білий М.У., Всехсвятський С.К., Козирєв М.О., Толпиго К.Б., Пекар С.І., Лашкарьов В.Є., Пасічник М.В., Німець О.Ф., Лєйпунський О.І., Горбань І.С., Федорченко А.М. і інші працювали і викладали на нашому факультеті. Багато з них заснували нові напрями в науці і створили нові інститути Академії наук.

Сьогодні на фізичному факультеті викладають фізику 94 штатні викладачі та більше 30 провідних вчених з Національної академії наук України. Серед штатних викладачів факультету – 1 академік і 2 член-кореспонденти НАНУ, 33 професори та 40 доцентів.
На факультеті навчаються понад 700 студентів та близько 80 аспірантів.

Співробітники факультету приймають активну участь у проведенні наукових досліджень. Науковими дослідженнями на факультеті займаються, крім викладачів, понад 140 наукових співробітників та інженерів, які входять до складу 10 науково-дослідних лабораторій. Загалом на факультеті працюють 41 доктор та 127 кандидатів наук.

Щорічно на факультеті захищаються більше десяти кандидатських і докторських дисертацій. Співробітники факультету щорічно публікують близько 300 статей у фахових наукових журналах в Україні і в світі.

Факультет складається з 10 кафедр, має свою бібліотеку, обчислювальний центр, навчальні комп’ютерні класи, оптичні та механічні майстерні.

Фізичний факультет підтримує широкі міжнародні зв’язки і проводить спільні дослідження з багатьма провідними університетами і інститутами в Україні і за кордоном. Яскравим прикладом міжнародної співпраці є віртуальна рентгенівська та гамма-обсерваторія «VIRGO». На факультеті діють студентські відділення міжнародних товариств OSA (Американське оптичне товариство) та SPIE (Міжнародне товариство оптичних інженерів).

Щорічно на факультеті проводяться міжнародні наукові конференції за різними напрямами, у тому числі конференції студентів, аспірантів і молодих учених.

Наші випускники запрошуються на роботу і подальше навчання у провідні науково-дослідні інститути, університети і підприємства, у hi-tech фірми в Україні і в світі.

Студентське життя на факультеті багате на цікаві події, в тому числі зустрічі з відомими особистостями, щорічний День Фізика, конкурси Міс та Містер факультету, самодіяльні виступи, тощо. У розпорядженні студентів молодіжний клуб «Планета», спортивні майданчики, Інтернет і локальна мережа. На факультеті діють студентські організації: Студентський Парламент, Наукове товариство студентів та аспірантів (НТСА), Студентський клуб фізичного факультету «МІФ».