Коротко про фізичний факультет

23.05.2013
Теги:
фізичний факультет

фізичний факультет

Заснування: фізика у Київському університеті викладається з моменту його відкриття у 1834 р. Як самостійний підрозділ університету фізичний факультет працює з 1940 р.

Кафедри: астрономії і фізики космосу, експериментальної фізики, загальної фізики, квантової теорії поля, молекулярної фізики, оптики, теоретичної фізики, фізики металів, фізики функціональних матеріалів, ядерної фізики.

Фізичний факультет здійснює набір студентів на навчання на ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА за такими освітніми програмами:

Галузь знань 10: Природничі науки.
Спеціальність 104: Фізика та астрономія.
Освітні програми:

 • Фізика
 • Астрономія
 • Оптотехніка

Нормативний термін навчання – 4 роки.

 
Фізичний факультет здійснює набір студентів на навчання на ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТРА за такими освітніми програмами:

Галузь знань 10: Природничі науки.
Спеціальність 104: Фізика та астрономія.
Освітні програми:

 • Астрономія
 • Медична фізика
 • Теоретична фізика
 • Фізика космосу
 • Фізичне матеріалознавство
 • Медична радіаційна фізика
 • Фотоніка
 • Фізика наносистем
 • Фізика високих енергій
 • Ядерна енергетика
 • Квантова теорія поля

Галузь знань 15: Автоматизація та приладобудування.
Спеціальність 152: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
Освітні програми:

 • Лазерна та оптоелектронна техніка

Нормативний термін навчання – 2 роки.

Декан: Макарець Микола Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Наявність гуртожитку: так.

Військова кафедра: проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.

Викладання дисциплін іноземною мовою: студенти-магістри мають змогу вивчати певні дисципліни виключно іноземною мовою.

Адреса: Просп. Глушкова 2
Телефон
: 526-45-37, 521-35-67

Факс: 526-44-77

E-mail
: decanat_phys@univ.kiev.ua

Web: www.phys.univ.kiev.ua