Архив рубрики Викладачі

Викладачі

Агапітов Олексій Володимирович

27.09.2012

Агапітов Олексій Володимирович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри астрономії та фізики космосу
Курси:

  • Експериментальні космічні дослідження
  • Коливання та хвилі
  • Фізика космічної плазми
  • Плазмова астрофізика
  • Методи обробки супутникових даних
  • Чисельне моделювання у фізиці космосу
Наукові інтереси:
  • Лаб.
  • Тел. вн.
  • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Аксьонов Артем В’ячеславович

27.09.2012


Аксьонов Артем В’ячеславович
асистент кафедри теоретичної фізики
Курси:

  • Математичний аналіз
  • Методи математичної фізики
  • Основи векторного і тензорного аналізу
  • Аналітична геометрія
  • Класична механіка
Наукові інтереси: реактори на хвилі ядерного горіння
  • Лаб. 422
  • Тел. вн.
  • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Андреєв Володимир Олександрович

27.09.2012


Андреєв Володимир Олександрович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри теоретичної фізики
Курси:

  • Теорія твердого тіла
  • Квантова теорія твердого тіла
  • Термодинаміка та статистична фізика
Наукові інтереси:
  • Лаб.
  • Тел. вн.
  • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Барабаш Олег Віталійович

26.09.2012


Барабаш Олег Віталійович
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри квантової теорії поля
Курси:

  • Теорія функцій комплексної змінної
  • Релятивістська квантова механіка
  • Теорія ядра
  • Ядерні реакції
  • Основи теорії розсіяння
Наукові інтереси:
  • Лаб.
  • Тел. вн.
  • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Башмакова Наталія Володимирівна

26.09.2012

Башмакова Наталія Володимирівна
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри експериментальної фізики
Курси:

  • Механіка
  • Молекулярна фізика
  • Практикум з механіки
  • Практикум з електрики та магнетизму
  • Фотоніка органічних середовищ
Наукові інтереси.
  • Лаб.
  • Тел. вн.
  • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Безшийко Олег Анатолійович

26.09.2012

Безшийко Олег Анатолійович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри ядерної фізики
Курси:

  • Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною
  • Методи оцінки експериментальних даних у фізиці високих енергій
  • Прискорювачі заряджених частинок
  • Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці ядра та елементарних частинок
  • Моделювання експериментів у Geant
  • Програмні коди для розрахунків взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною
  • Методи реєстрації іонізуючого випромінювання
  • Основи медичної фізики ч.1,2
  • Основи радіаційного захисту
  • Методи оцінки експериментальних даних
  • Медико-біологічні основи радіаційної безпеки
  • Клінічна дозиметрія ч.1,2
Наукові інтереси:
  • Лаб.
  • Тел. вн.
  • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Бєлих Світлана Петрівна

26.09.2012


Бєлих Світлана Петрівна
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри теоретичної фізики
Курси:

  • Математичний аналіз (сем.)
  • Основи векторного і тензорного аналізу (сем.)
  • Електродинаміка (сем.).
  • Теорія ймовірності та математична статистика (сем.)
Наукові інтереси.рідкі кристали, оптика рідких кристалів
  • Лаб.421
  • Тел. вн.26-68
  • E-mail: sveta_pavl@ukr.net
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Боровий Микола Олександрович

26.09.2012


Боровий Микола Олександрович
докт.фіз.-мат.наук, завідувач кафедри загальної фізики
Курси:

  • Фізичні основи рентгеноструктурного аналізу
  • Дифракційні методи дослідження низькорозмірних систем
  • Експериментальні методи рентгеноструктурних досліджень (лаб.)
  • Електрика та магнетизм
  • Основи скануючої зондової мікроскопії
  • Фізика (хім.ф-т)
Наукові інтереси:
  • Лаб.225
  • Тел. вн.
  • E-mail: borovoy@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Булавін Леонід Анатолійович

26.09.2012


Булавін Леонід Анатолійович
докт.фіз.-мат.наук, завідувач кафедри молекулярної фізики, професор

Курси:

  • Флуктуації та динаміка молекул у конденсованому середовищі
  • Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ
Наукові інтереси:
  • Лаб. 221
  • Тел. вн.
  • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Васильєв Олексій Миколайович

25.09.2012


Васильєв Олексій Миколайович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри теоретичної фізики
Курси:

  • Диференціальні та інтегральні рівняння
  • Сучасні комп’ютерні технології: програмування
  • Обчислювальні методи теоретичної фізики
  • Математичне забезпечення комп’ютерних розрахунків
Наукові інтереси: теорія конденсованого стану, біофізика, математична економіка

  • Лаб. 441
  • Тел. вн. 522-49-63
  • E-mail: vasilev@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>