Архив рубрики Викладачі

Викладачі

Агапітов Олексій Володимирович

27.09.2012

Агапітов Олексій Володимирович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри астрономії та фізики космосу
Курси:

 • Експериментальні космічні дослідження
 • Коливання та хвилі
 • Фізика космічної плазми
 • Плазмова астрофізика
 • Методи обробки супутникових даних
 • Чисельне моделювання у фізиці космосу
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Аксьонов Артем В’ячеславович

27.09.2012


Аксьонов Артем В’ячеславович
асистент кафедри теоретичної фізики
Курси:

 • Математичний аналіз
 • Методи математичної фізики
 • Основи векторного і тензорного аналізу
 • Аналітична геометрія
 • Класична механіка
Наукові інтереси: реактори на хвилі ядерного горіння
 • Лаб. 422
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Андреєв Володимир Олександрович

27.09.2012


Андреєв Володимир Олександрович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри теоретичної фізики
Курси:

 • Теорія твердого тіла
 • Квантова теорія твердого тіла
 • Термодинаміка та статистична фізика
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Барабаш Олег Віталійович

26.09.2012


Барабаш Олег Віталійович
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри квантової теорії поля
Курси:

 • Теорія функцій комплексної змінної
 • Релятивістська квантова механіка
 • Теорія ядра
 • Ядерні реакції
 • Основи теорії розсіяння
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Башмакова Наталія Володимирівна

26.09.2012

Башмакова Наталія Володимирівна
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри експериментальної фізики
Курси:

 • Механіка
 • Молекулярна фізика
 • Практикум з механіки
 • Практикум з електрики та магнетизму
 • Фотоніка органічних середовищ
Наукові інтереси.
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Безшийко Олег Анатолійович

26.09.2012

Безшийко Олег Анатолійович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри ядерної фізики
Курси:

 • Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною
 • Методи оцінки експериментальних даних у фізиці високих енергій
 • Прискорювачі заряджених частинок
 • Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці ядра та елементарних частинок
 • Моделювання експериментів у Geant
 • Програмні коди для розрахунків взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною
 • Методи реєстрації іонізуючого випромінювання
 • Основи медичної фізики ч.1,2
 • Основи радіаційного захисту
 • Методи оцінки експериментальних даних
 • Медико-біологічні основи радіаційної безпеки
 • Клінічна дозиметрія ч.1,2
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Бєлих Світлана Петрівна

26.09.2012


Бєлих Світлана Петрівна
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри теоретичної фізики
Курси:

 • Математичний аналіз (сем.)
 • Основи векторного і тензорного аналізу (сем.)
 • Електродинаміка (сем.).
 • Теорія ймовірності та математична статистика (сем.)
Наукові інтереси.рідкі кристали, оптика рідких кристалів
 • Лаб.421
 • Тел. вн.26-68
 • E-mail: sveta_pavl@ukr.net
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Боровий Микола Олександрович

26.09.2012


Боровий Микола Олександрович
докт.фіз.-мат.наук, завідувач кафедри загальної фізики
Курси:

 • Фізичні основи рентгеноструктурного аналізу
 • Дифракційні методи дослідження низькорозмірних систем
 • Експериментальні методи рентгеноструктурних досліджень (лаб.)
 • Електрика та магнетизм
 • Основи скануючої зондової мікроскопії
 • Фізика (хім.ф-т)
Наукові інтереси:
 • Лаб.225
 • Тел. вн.
 • E-mail: borovoy@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Булавін Леонід Анатолійович

26.09.2012


Булавін Леонід Анатолійович
докт.фіз.-мат.наук, завідувач кафедри молекулярної фізики, професор

Курси:

 • Флуктуації та динаміка молекул у конденсованому середовищі
 • Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ
Наукові інтереси:
 • Лаб. 221
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Васильєв Олексій Миколайович

25.09.2012


Васильєв Олексій Миколайович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри теоретичної фізики
Курси:

 • Диференціальні та інтегральні рівняння
 • Сучасні комп’ютерні технології: програмування
 • Обчислювальні методи теоретичної фізики
 • Математичне забезпечення комп’ютерних розрахунків
Наукові інтереси: теорія конденсованого стану, біофізика, математична економіка

 • Лаб. 441
 • Тел. вн. 522-49-63
 • E-mail: vasilev@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>