Архив рубрики Викладачі

Викладачі

Тарнавський Олександр Станіславович

10.09.2012


Тарнавський Олександр Станіславович
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри оптики
Курси:

 • Класична механіка (сем.)
 • Диференціальні та інтегральні рівняння (сем.)
 • Математичний аналіз (сем.)
 • Програмування (сем.)
 • Теорія функції комплексної змінної (сем.)
Наукові інтереси: орієнтаційна нестійкість рідких кристалів.
 • Лаб.441
 • Тел. вн.
 • E-mail: smalko1@bigmir.net
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Тугай Анатолій Володимирович

10.09.2012


Тугай Анатолій Володимирович
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри астрономії та фізики космосу
Курси:

 • Астрофізичний практикум
 • Фізика геліосфери
 • Сучасні проблеми астрофізики
 • Гама астрономія
 • Нестаціонарні об”єкти Всесвіту
Наукові інтереси: позагалактична астрономія, астрофізика високих енергій
 • Лаб. 425
 • Тел. вн.
 • E-mail:tugay.anatoliy@gmail.com
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Федоров Валентин Євгенович

08.09.2012

Федоров Валентин Євгенович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри загальної фізики
Курси:

 • Теоретична фізика (мех.-мат., заоч., лекц., 14 год.)
 • Електронна структура та властивості твердих тіл (51+34 год.)
 • Теорія фазових перетворень в металах та сплавах (4 курс, лекц., 32год.).
 • Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці твердого тіла (17+34 год.).
Наукові інтереси.
 • Лаб.327
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Хотяїнцев Володимир Миколайович

07.09.2012


Хотяїнцев Володимир Миколайович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри теоретичної фізики
Курси:

 • Методи математичної фізики
 • Теорія функції комплексної змінної
 • Додаткові розділи математичної фізики
Наукові інтереси: макроскопічні нелінійні процеси у швидких ядерних реакторах на хвилі ядерних поділів
 • Лаб. 421
 • Тел. вн.
 • E-mail: vkhot@ukr.net
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Цареградська Тетяна Леонідівна

07.09.2012


Цареградська Тетяна Леонідівна
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри загальної фізики
Курси:

 • Феноменологічна термодинаміка твердих тіл
 • Кристалізація та аморфізація металевих систем
 • Безпека життєдіяльності
 • Наноструктурні та аморфні металеві системи
 • Фізика (хім.ф-т, сем.+лаб.)
Наукові інтереси: кристалізація та аморфізація металевих систем
 • Лаб. 327
 • Тел. вн.
 • E-mail: tsar_grd@ukr.net
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Чумаченко Артем Васильович

06.09.2012


Чумаченко Артем Васильвич
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри квантової теорії поля космосу
Курси:

 • Квантова механіка (сем.)
 • Теорія функції комплексної змінної
 • Електрика
 • Математичний аналіз
Наукові інтереси: теорія конденсованого стану, квантові одновимірні та двохвимірні системи
 • Лаб. 426
 • Тел.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Чолій Василь Ярославович

06.09.2012


Чолій Василь Ярославович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри астрономії та фізики космосу
Курси:

 • Сучасні комп’ютерні технології. Програмування. Математичне моделювання
 • Загальна астрометрія
 • Сферична астрономія
 • Зоряна астрономія
 • Небесна механіка
 • Визначення орбіт
 • Астрономічні каталоги та бази данних
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Шевченко Вікторія Богданівна

05.09.2012

Шевченко Вікторія Богданівна
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри фізики металів
Курси:

 • Поруватий кремній: синтез, властивості, використання
 • Фізика структурних та фазових переходів
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Шайкевич Ігор Андрійович

05.09.2012


Шайкевич Ігор Андрійович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри оптики
Курси:

 • Поляризаційні методи оптичних вимірювань (лекц.+лаб.)
Наукові інтереси:
 • Лаб.244
 • Тел. 526-05-01
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Якименко Олександр Ілліч

01.09.2012


Якименко Олександр Ілліч
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри квантової теорії поля
Курси:

 • Фізична кінетика
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>