Архив рубрики Викладачі

Викладачі

Ніколаєнко Тимофій Юрійович

15.09.2012

Ніколаєнко Тимофій Юрійович
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри молекулярної фізики
Курси:

 • Лабораторний практикум з реології та теплофізики
 • Експериментальні методи досліджень в молекулярній фізиці
 • Основи спектроскопії полімерів
 • Квантово-механічні методи дослідження фізичних властивостей молекул
 • Фазові переходи в квантових системах
 • Лабораторні роботи з фізики (геол.і біол.ф-ти)
Наукові інтереси:
 • Лаб.216
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Овсієнко Ірина Володимирівна

14.09.2012


Овсієнко Ірина Володимирівна
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри загальної фізики
Курси:

 • Низькорозмірні вуглецеві матеріали та композити
 • Фізика фулеренів та вуглецевих нанотрубок
 • Нанотрубки і фулерени
 • Фізика нанокомпозитів
 • Фізика (хім.ф-т)
Наукові інтереси: структура, електротранспортні, теплові та магнітні властивості низькорозмірних та нанорозмірних вуглецевих матеріалів (в т.ч. інтеркальованих сполук графіту) та композиційних матеріалів на їх основі
 • Лаб.429
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Оглобля Володимир Іванович

14.09.2012


Оглобля Володимир Іванович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри фізики металів
Курси:

 • Додаткові розділи фізики конденсованого стану
 • Фізика твердого тіла
 • Фізика (біолог.ф-т)
Наукові інтереси:дифузійні процеси у розплавах
 • Лаб.131
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Оласюк Олександр Петрович

14.09.2012

Оласюк Олександр Петрович
асистент кафедри фізики функціональних матеріалів
Курси:

 • Практикум з атомної фізики
 • Практикум з молекулярної фізики
 • Практикум з фізики напівпровідників
 • Практикум з сучасної електроніки
 • Практикум з фотоніки
Наукові інтереси
 • Лаб. 220
 • Тел.
 • E-mail: olasyuk_sasha@mail.ru
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Оліх Олег Ярославович

14.09.2012


Оліх Олег Ярославович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри загальної фізики
Курси:

 • Дефекти в напівпровідникових та діелектричних кристалах
 • Механічні властивості твердих тіл
 • Методи експерментальних досліджень напівпровідникових матеріалів
 • Сучасні комп”ютерні технології
 • Сучасні комп”ютерні технології: програмування, математичне моделювання (сем.)
 • Електрика і магнетизм (сем.)
 • Фізика (хім.ф-т)
Наукові інтереси: взаємодія потужного лазерного випромінювання з речовиною.
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail: olikh@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Оніщук Юрій Миколайович

14.09.2012

Оніщук Юрій Миколайович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри ядерної фізики
Курси:

 • Вступ до фізики високих енергій
 • Експериментальні методи фізики високих енергій ч.3
 • Сучасні розрахункові коди у фізиці високих енергій
 • Радіометрія
 • Радіаційний захист
 • Фізика високих енергій
 • Аналіз даних у фізиці високих енергій
 • Моделювання проходження заряджених частинок крізь речовину
 • Дослідження екзотичних та надважких ядер на прискорювачах
 • Проблеми фізики, розв’язані в ХХ столітті
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Охріменко Борис Андрійович

14.09.2012


Охріменко Борис Андрійович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри оптики
Курси:

 • Спектроскопія атомів та молекул
 • Оптичні виміри
Наукові інтереси:
 • Лаб. 244
 • Тел. 526-05-01
 • E-mail: bao@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Применко Георгій Іванович

13.09.2012

Применко Георгій Іванович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри ядерної фізики
Курси:

 • Вступ до нейтронної фізики
 • Дозиметрія
 • Джерела та властивості нейтронів
 • Прискорювачі заряджених частинок
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Попов Олексій Юрійович

13.09.2012


Попов Олексій Юрійович
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри фізики металів
Курси:

 • Наноструктурні керамічні матеріали
 • Фізика низькорозмірних систем та наноструктур
 • Основи експериментальної діяльності
 • Керамічні наноматеріали та наносистеми
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Плющай Інна Вячеславівна

13.09.2012

Плющай Інна Вячеславівна
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри фізики металів
Курси:

 • Квантова теорія твердого тіла
 • Фізика (біол.ф-т)
 • Безпека життєдіяльності
 • Методи розрахунку електронної структури
 • Спеціальні методи моделювання в фізиці твердого тіла
Наукові інтереси: особливості електронної структури невпорядкованих систем та їх зв”язок з фізичними властивостями
 • Лаб. 230
 • Тел. вн.
 • E-mail: innapl@uni8v.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>