Архив рубрики Викладачі

Викладачі

Лисов Володимир Іванович

17.09.2012

Лисов Володимир Іванович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри загальної фізики
Курси:

 • Фізика невпорядкованих систем
 • Теоретична фізика (мех.-мат.ф-т)
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Ледней Михайло Федорович

17.09.2012


Ледней Михайло Федорович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри теоретичної фізики
Курси:

 • Основи векторного та тензорного аналізу
 • Класична механіка
 • Варіаційні методи теоретичної фізики
 • Електродинаміка
Наукові інтереси: теоретичне дослідження виникнення порогових просторово-періодичних динамічних структур в комірках нематичних рідких кристалів під дією світлових та статичних електричних полів.
 • Лаб.437
 • Тел. вн.
 • E-mail: ledney@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Лозовий Федір Володимирович

17.09.2012


Лозовий Федір Володимирович
асистент кафедри фізики металів
Курси:

 • Фізика (біол.ф-т)
 • Фізика фазових переходів
Наукові інтереси: композиційні матеріали з карбоном, нанорозмірний вуглець, міцність та структура композицій з полімерною матрицею, шаруваті композиційні матеріали
 • Лаб. 127
 • Тел.вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Макара Володимир Арсенійович

16.09.2012


Макара Володимир Арсенійович
докт.фіз.-мат.наук, завідувач кафедри фізики металів
Курси:

 • Фізика шаруватих систем
 • Фізичне матеріалознавство
 • Основи міцності та пластичності
 • Історія фізики та астрономії
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн..
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Макаренко Олексій Володимирович

16.09.2012


Макаренко Олексій Володимирович
канд..фіз.-мат.наук, доцент кафедри оптики
Курси:

 • Колориметрія
 • Розрахунок оптичних систем
Наукові інтереси.
 • Лаб. 344
 • Тел. вн.
 • E-mail
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Макарець Микола Володимирович

16.09.2012


Макарець Микола Володимирович
докт.фіз.-мат.наук, завідувач кафедри теоретичної фізики
Курси:

 • Електродинаміка
 • Квантова хімія молекул
Наукові інтереси: взаємодія швидких іонів та електронів з твердим тілом та нанострутурами
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail: mmv@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка: http://theory.phys.univ.kiev.ua/ru/staff/makarets-nykolay-vladymyrovych

Читать полностью >>

Викладачі

Маразуєв Юрій Анатолійович

16.09.2012


Маразуєв Юрій Анатолійович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри експериментальної фізики
Курси:

 • Механіка
 • Практикум з механіки
 • Молекулярна фізика
 • Практикум з молекулярної фізики
 • Радіоспектроскопічні методи дослідження конденсованих речовин
 • Фотоніка органічних середовищ
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Момот Андрій Іванович

16.09.2012


Момот Андрій Іванович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри фізики функціональних матеріалів
Курси:

 • Математична біофізика
 • Комп’ютерна фізика функціональних матеріалів
 • Комп’ютерна фізика молекул
 • Комп’ютерна томографія
Наукові інтереси:
 • Лаб. 117
 • Тел. вн.
 • E-mail: momot@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Мороз Костянтин Олександрович

16.09.2012

Мороз Костянтин Олександрович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри молекулярної фізики

Курси:

 • Комп’ютерне моделелювання в молекулярній фізиці
 • Фізика розчинів
 • Додаткові розділи медичної фізики
Наукові інтереси:
 • Лаб. 112
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Мягченко Юрій Олександрович

16.09.2012


Мягченко Юрій Олександрович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри експериментальної фізики
Курси:

 • Основи сучасної електроніки
 • Практикум з електрики та магнетизму
 • Практикум зі спеціалізації
 • Комп ютеризація експериментальних методів у фотоніці
 • Поляриметрія конденсованих середовищ
 • Приймачі та джерела випромінювання у фотоніці
Наукові інтереси:
 • Лаб..
 • Тел. вн..
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>