Архив рубрики Викладачі

Викладачі

Дацюк Віталій Васильович

23.09.2012


Дацюк Віталій Васильович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри теоретичної фізики
Курси:

 • Термодинаміка і статистична фізика
 • Програмування в TEX
 • Фізика наночастинок і наносистем
 • Методологія та організація наукових досліджень
Наукові інтереси: нано-оптика, фізична кінетика
 • Лаб.422
 • Тел. вн.
 • E-mail: datsyuk@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Дмитренко Оксана Петрівна

23.09.2012


Дмитренко Оксана Петрівна
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри фізики функціональних матеріалів
Курси:

 • Фізика біосистем
 • Фізика біоструктур
 • Фізика біомолекул
Наукові інтереси:
 • Лаб. 240
 • Тел. 5260502
 • E-mail: o_dmytrenko@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Дмитрук Ігор Миколайович

23.09.2012


Дмитрук Ігор Миколайович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри експериментальної фізики
Курси:

 • Фізика атома
 • Електронні процеси в наноструктурах
 • Оптика
 • Проблеми фізики, розв’язання у ХХ столітті
 • Спектроскопія кристалів
 • Сучасні проблеми фізики
 • Фотоніка конденсованих середовищ
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Доценко Іван Сергійович

23.09.2012


Доценко Іван Сергійович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри квантової теорії поля
Курси:

 • Методи математичної фізики
 • Квантова механіка частинок із спіном
 • Методи математичної фізики
 • Квантова механіка частинок із спіном
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Єжов Станіслав Миколайович

22.09.2012


Єжов Станіслав Миколайович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри фізики металів
Курси:

 • Квантова механіка
 • Сучасні проблеми фізики
 • Актуальні проблеми фізики конденсованого стану
 • Теорія ймовірності та математична статистика
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Єрмоленко Руслан Вікторович

22.09.2012

Єрмоленко Руслан Вікторович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри ядерної фізики
Курси:

 • Основи мікропроцесорної техніки ч.1,2
 • Сучасні комп”ютерні технології
 • Об”єктно-орієнтоване програмування в ядерній фізиці
 • Використання програмованої логіки та сигнальних процесів у ФВЄ
 • Основи сучасної електроніки
 • Застосування сучасних мов програмування у ядерній фізиці
 • Сучасні методи ядерної електроніки
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Єщенко Олег Анатолійович

22.09.2012


Єщенко Олег Анатолійович
докт.фіз.-мат.наук, доцент кафедри експериментальної фізики
Курси:

 • Квантова оптика
 • Механіка
 • Молекулярна фізика
 • Плазмоніка
 • Практикум з оптики
 • Проблеми фізики, розв’язання у ХХ столітті
 • Фотоніка конденсованих середовищ
 • Фотоніка органічних середовищ
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Жданов Валерій Іванович

21.09.2012

Жданов Валерій Іванович
докт.фіз.-мат.наук, зав. відділу астрофізики Астрономічної обсерваторії КНУ
Курси:

 • Вступ до загальної теорії відносності
 • Гідродинаміка та нелінійні процеси
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Захаренко Микола Іванович

20.09.2012

Захаренко Микола Іванович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри фізики металів
Курси:

 • Дифракційні методи досліджень конденсованого стану
 • Основи магнетизму
 • Магнетизм аморфних та нанокристалічних матеріалів
Наукові інтереси: структура та властивості невпорядкованих металевих систем
 • Лаб.237
 • Тел.вн.526-23-67
 • E-mail: zakharenko@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Забашта Юрій Федосійович

20.09.2012

Забашта Юрій Федосійович
докт.фіз.-мат.наук, професор-консультант кафедри молекулярної фізики
Курси:

 • ” Фізика макромолекул
 • ” Фізичні основи медичних діагностик
 • ” Релаксаційні явища в конденсованих середовищах
Наукові інтереси:
 • Лаб. 215
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>