Архив рубрики Викладачі

Викладачі

Вербінська Галина Миколаївна

25.09.2012

Вербінська Галина Миколаївна
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри молекулярної фізики
Курси:

 • Фізика газів
 • Статистичні методи опрацювання експерименту
 • Семінар з підготовки до ДЕК
 • Фізика дисперсних систем
 • Фізика (геол.ф-т)
 • Молекулярна фізика (практ.)
Наукові інтереси: дослідження випаровування крапель рідин під впливом зовнішніх факторів
 • Лаб.212
 • Тел.вн.24-18
 • E-mail: Verbinska@yandex.ru
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Вільчинський Станіслав Йосипович

25.09.2012


Вільчинський Станіслав Йосипович
докт.фіз.-мат.наук, завідувач кафедри квантової теорії поля
Курси:

 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Квантова механіка
Наукові інтереси: теорія конденсованого стану, релятивістська теорія надплинності, теорія гравітації, стандартна модель та її розширення, космологія раннього всесвіту
 • Лаб..
 • Тел. вн..
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Гаврюшенко Дмитро Анатолійович

24.09.2012

Гаврюшенко Дмиро Анатолійович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри молекулярної фізики
Курси:

 • Молекулярна фізика
 • Нерівноважна термодинаміка
 • Біоенергетика та термодинаміка необоротних процесів
 • Фізика суцільних середовищ
 • Термодинаміка та статфізика
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Голінка-Безшийко Лариса Олександрівна

24.09.2012

Голінка-Безшийко Лариса Олександрівна
асистент кафедри ядерної фізики
Курси:

 • Розрахунки радіаційного захисту в медицині
 • Основи медичної фізики
 • Методи оцінки експериментальних даних
 • Програмування та чисельні методи
 • Практикум з фізики ядра і елементарних частинок
 • Спеціальні методи програмування
 • Семінар з фізики ядра і елементарних частинок
 • Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною (практ.)
 • Методи реєстрації іонізуючого випромінювання з речовиною
 • Клінічна дозиметрія (практ.)
Наукові інтереси: ядерні реакції з множинним вильотом частинок
 • Лаб. 39 (КЯФ)
 • Тел. вн.
 • E-mail lyalkagb@!gmail.com
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Горкавенко Володимир Миколайович

24.09.2012


Горкавенко Володимир Миколайович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри кафедри квантової теорії поля
Курси:

 • Квантова електродинаміка
 • Квантова теорія поля
 • Квантова електродинаміка
 • Прикладна квантова електродинаміка
 • Основи квантової теорії поля
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Горбар Едуард Володимирович

24.09.2012
0px”>


Горбар Едуард Володимирович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри квантової теорії поля
Курси:

 • Методи ренормгрупи в квантовій теорії поля (32год.)
 • Теорія конденсованого стану /li>
 • Методи КТП в теорії конденсованого стану
 • Статистична квантова теорія поля
 • Квантові аномалії
 • Додаткові розділи КТП
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Григор’єв Андрій Миколайович

24.09.2012

Григор’єв Андрій Миколайович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри молекулярної фізики
Курси:

 • Вибрані глави молекулярної фізики
 • Будова молекул і хімічний зв’язок
 • Міжмолекулярна взаємодія
 • Фізична кінетика
Наукові інтереси:
 • Лаб.114
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Грабовський Юрій Євгенович

24.09.2012


Грабовський Юрій Євгенович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри фізики функціональних матеріалів
Курси:

 • Фізика функціональних матеріалів
 • Медичне матеріалознавство
 • Клінічна дозиметрія
 • Фізика полімерів
 • Термодинаміка функціональних матеріалів
 • Методологія та організація наукових досліджень
Наукові інтереси:
 • Лаб.121
 • Тел. 5260512
 • E-mail: grayu@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Губанов Віктор Олександрович

24.09.2012

Губанов Віктор Олександрович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри експериментальної фізики
Курси:

 • Теоретико-групові методи у фотоніці
 • Електронні процеси в наноструктурах
 • Оптика
 • Практикум з атомної фізики
 • Спектроскопія багатоатомних молекул
 • Спектроскопія кристалів
 • Фізика атома
 • Фотоніка конденсованих середовищ
 • Фотофізика фулеренів, графенів та нанотрубок
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Гнатовський Володимир Олександрович

24.09.2012
0px”>


Гнатовський Володимир Олександрович
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри теоретичної фізики
Курси:

 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Основи векторного та тензорного аналізу
 • Математичний аналіз
 • Диференційні рівняння
 • Квантова механіка
Наукові інтереси:
 • Лаб. 439
 • Тел. вн.
 • E-mail: hnat@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>