Архив рубрики Викладачі

Викладачі

Зеленський Сергій Євгенович

20.09.2012


Зеленський Сергій Євгенович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри оптики
Курси:

 • Фізика атома
 • Нелінійні процеси в ФТТ
 • Лазерна спектроскопія
 • Адаптивна оптика
Наукові інтереси: взаємодія потужного лазерного випромінювання з речовиною.
 • Лаб. 367.
 • Тел. вн. 26-73.
 • E-mail: zele@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Івченко Василь Миколайович

19.09.2012


Івченко Василь Миколайович
докт.фіз.-мат.наук, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу
Курси:

 • Практична астрофізика (51 год.)
 • Загальна астрономія (34 год.)
 • Історія фізики та астрономії (17 год.).
 • Астроспектроскопія (17 год.)
 • Методологія та організація наукових досліджень (24 год.сем.).
 • Проблема Сонце-Земля (34 год.сем.).
 • Методи астрофізики (34+17 год.)
Наукові інтереси:
 • Лаб. 418.
 • Тел. вн..
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Ісаєв Микола Вікторович

19.09.2012

t


Ісаєв Микола Вікторович
асистент кафедри загальної фізики
Курси:

 • Теоретична фізика (мех.-мат., сем.)
 • Експериментальні методи рентгеноструктурних досліджень (лаб.)
 • Сучасні комп”ютерні технології: програмування, математичне моделювання (сем.)
 • Фізика (хім.ф-т,сем.+лаб.)
Наукові інтереси.
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Кудря Владислав Юрійович

18.09.2012

Кудря Владислав Юрійович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри експериментальної фізики
Курси:

 • Електрика і магнетизм
 • Молекулярна фізика
 • Практикум з електрики та магнетизму
 • Практикум з молекулярної фізики
 • Фотоніка конденсованих середовищ
 • Фотоніка органічних середовищ
Наукові інтереси.
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Копишинський Олександр Васильович

18.09.2012


Копишинський Олександр Васильович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри оптики
Курси:

 • Лазерна інтерферометрія
 • Електромагнітоакустика
 • Спеціальні методи програмування та моделювання в лазерній та оптоелектричній техніці.
Наукові інтереси: взаємодія потужного лазерного випромінювання з речовиною в конденсованому стані.
 • Лаб. 367.
 • Тел. вн. 26-73.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Каденко Ігор Миколайович

18.09.2012


Каденко Ігор Миколайович
докт.фіз.-мат.наук, завідувач кафедри ядерної фізики
Курси:

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Ядерна безпека
 • Обладнання ядерно-енергетичних установок
 • Спеціальний науковий семінар з фізики ядра та елементарних частинок
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Кудін Володимир Григорович

18.09.2012

Кудін Володимир Григорович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри фізики металів
Курси:

 • Конструкційні матеріали аерокосмічної техніки
 • Рентгеноструктурний аналіз монокристалів
Наукові інтереси:фазові рівноваги в сплавах на основі Ni та Al
 • Лаб.122
 • Тел.
 • E-mail: kudin@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Курилюк Василь Васильович

18.09.2012


Курилюк Василь Васильович
канд.фіз.-мат.наук, асистент кафедри фізики металів
Курси:

 • Теорія та моделювання наноструктур
 • Фізика конденсованого стану
 • Додаткові розділи фізики наноструктур
Наукові інтереси: низькорозмірні напівпровідникові гетероструктури
 • Лаб. 337
 • Тел. 5262326
 • E-mail: kuryluk@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Куницький Юрій Анатолійович

18.09.2012


Куницький Юрій Анатолійович
докт.фіз.-мат.наук, професор кафедри загальної фізики
Курси:

 • Оптичні властивості квантоворозмірних систем
 • Наноструктурні матеріали
 • Наноструктури та керамічні матеріали
 • Оптичні властивості квантово-розмірних структур
 • Методи визначення розмірів наночастинок
 • Фізика наноструктур
 • Методологія та організація наукових досліджень (наук.сем.)
Наукові інтереси:
 • Лаб. 336
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Викладачі

Козаченко Віктор Васильович

18.09.2012

Козаченко Віктор Васильович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри загальної фізики
Курси:

 • Експериментальні методи фотоакустики
 • Основи фізики сучасних матеріалів
 • Основи фотоакустики
 • Теоретична фізика (мех-мат.ф-т)
 • Сучасні комп”ютерні технології
 • Сучасні комп”ютерні технології: програмування, математичне моделювання (сем.)
 • Фізика (хім.ф-т, лаб.)
Наукові інтереси:.
 • Лаб.120
 • Тел. вн.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>