Викладачі

Федоров Валентин Євгенович

08.09.2012

Федоров Валентин Євгенович
канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри загальної фізики
Курси:

  • Теоретична фізика (мех.-мат., заоч., лекц., 14 год.)
  • Електронна структура та властивості твердих тіл (51+34 год.)
  • Теорія фазових перетворень в металах та сплавах (4 курс, лекц., 32год.).
  • Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці твердого тіла (17+34 год.).
Наукові інтереси.
  • Лаб.327
  • Тел. вн.
  • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: