ВІРГО

08.12.2011
Теги:

Віртуальна рентгенівська та гамма обсерваторія

“ВІртуальна Рентгенівська і Гамма Обсерваторія” (“VIrtual Roentgen and Gamma Observatory” – “VIRGO”) – це спільна науково-дослідна лабораторія Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України, Астрономічної обсерваторії і фізичного факультету Університету та Головної астрономічної обсерваторії НАН України. ВІРГО була започаткована на кошти Швейцарського національного наукового фонду в 2005 році за підтримки Центру обробки даних супутника INTEGRAL. Метою проекту ВІРГО є надання українським астрономам та астрофізикам доступу до експериментальних даних з астрофізики високих енергій та космології, а також до необхідного для аналізу даних програмного забезпечення.

Напрями наукових досліджень
Мультихвильове дослідження активних ядер галактик, великомасштабна структура Всесвіту, ізольовані галактики та їх оточення, гарячий рентгенівський газ в скупченнях галактик, пошук астрофізичних проявів темної матерії, дослідження центру Галактики в ГеВ діапазоні, механізми прискорення космічних променів, залишки наднових, міжгалактичні магнітні поля, обробка даних космічних супутників INTERGAL, XMM-Newton, Chandra, Fermi.


Асистент Тугай А.В. обговорює з аспірантом Василенко А. проблеми хімічного складу позагалактичних рентгенівських джерел.

Співробітники ВІРГО беруть активну участь в організації Міжнародної конференції молодих вчених “Астрономія та Фізика Космосу”, що проходить на фізичному факультеті. В 2011 році 18-та конференція зібрала близько 130 молодих вчених з 11 країн.


Учасники XIX міжнародної конференції “Астрономія на фізика космосу” (2-7 травня 2011 року)

Участь в навчальному процесі
Ресурси ВІРГО активно використовуються в навчальному процесі кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету КНУ. Тут для студентів старших курсів проводяться лабораторні практикуми зі спецкурсів “Астрофізичний практикум”, “Фізика компактних об’єктів”, “Релятивістські астрофізичні об’єкти”, “Рентгенівська астрономія”, “Гамма астрономія”, пов’язані з обробкою даних оптичних, рентгенівських та гамма-телескопів, а також практичні зайняття з курсів “Сучасні комп’ютерні технології”, “Обчислювальні методи в астрофізиці”, “Астрономічні каталоги та бази даних”.


Асистент Решетник В.М. читає лекцію з “Сучасних методів програмування та моделювання в астрофізиці” для студентів-магістрів.

Освітня діяльність
Освітня діяльність ВІРГО включає в себе спеціалізовані курси семінарів з космології, фізики елементарних частинок, позагалактичної астрофізики та обробки даних. Для студентів молодших курсів діє щотижнева програма семінарів Навчального центру ВІРГО, спрямованих на ознайомлення з основними явищами в астрофізиці високих енергій та космології.


Під час освітнього семінару для молодших курсів.

Досягнення
За роки існування ВІРГО її співробітниками було випущено понад 120 робіт в престижних українських та міжнародних наукових журналах, захищено 7 кандидатських дисертацій, 8 магістерських та 10 бакалаврських робіт.
Координаторами проекту ВІРГО є О.М. Боярський та Ю.В.Штанов (ІТФ НАНУ), Б.І. Гнатик (Астрономічна обсерваторія КНУ) та С.Й. Вільчинський (зав. кафедрою квантової теорії поля фізичного факультету КНУ). Детальнішу інформацію про діяльність ВІРГО можна отримати на сайті http://virgoua.org/.