Спеціалізовані ради

31.10.2011
Теги:

Спеціалізована рада – Д 26.001.08

з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями:

01.04.02 – Теоретична фізика
01.04.14 – Теплофізика та молекулярна фізика
03.00.02 – Біофізика (фіз.-мат. науки)

Дата створення: 04.07.2013
Дата закінчення повноважень: 04.07.2016
Голова: Булавін Леонід Анатолійович, д.ф.-м.н.
Вчений секретар: Свечнікова Оксана Сергіївна, к.ф.-м.н.

Спеціалізована рада – Д 26.001.23

з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями:

01.04.05 – Оптика, лазерна фізика
01.04.07 – Фізика твердого тіла
01.04.13 – Фізика металів

Дата створення 10.10.2013
Дата закінчення повноважень 10.10.2016
Голова: Куліш Микола Полікарпович, д.ф.-м.н.
Вчений секретар: Дмитренко Оксана Петрівна, к.ф.-м.н.

Інформацію про порядок підготовки та подачі документів до спеціалізованих вчених рад можна отримати на сторінці Науково-консультаційного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка