Вчена Рада

26.07.2015
Теги:
План засідань на 2016-2017рр. вченої ради фізичного факультету.
План засідань на 2011-2012рр. вченої ради фізичного факультету.

Склад вченої ради фізичного факультету

1. Макарець Микола Володимирович – декан фізичного факультету, доцент, голова вченої ради;
2. Момот Оксана Валентинівна – заступник декана з навчальної роботи;
3. Самойленко Леонід Павлович – заступник декана з наукової роботи;
4. Боровий Микола Олександрович – завідувач кафедри загальної фізики, доцент;
5. Булавін Леонід Анатолійович – завідувач кафедри молекулярної фізики, професор;
6. Вільчинський Станіслав Йосипович – завідувач кафедри квантової теорії поля, професор;
7. Івченко Василь Миколайович – завідувач кафедри астрономії та фізики космосу, професор;
8. Каденко Ігор Миколайович – завідувач кафедри ядерної фізики, професор;
9. Куліш Микола Полікарпович – завідувач кафедри фізики функціональних матеріалів, професор;
10. Макара Володимир Арсенійович – завідувач кафедри фізики металів, професор;
11. Поперенко Леонід Володимирович – завідувач кафедри оптики, професор;
12. Ящук Валерій Миколайович – завідувач кафедри експериментальної фізики, професор;
13. Кузьмич Андрій Григорович – голова профбюро факультету, старший науковий співробітник;
14. Дмитренко Оксана Петрівна – вчений секретар, доцент, виборний представник науково-педагогічних працівників;
15. Атамась Наталія Олексіївна – провідний науковий співробітник, виборний представник наукових працівників;
16. Навозенко Олександр Миколайович – інженер І категорії, виборний представник інших працівників;
17. Лесик Андрій Іванович – аспірант І року навчання кафедри теоретичної фізики, виборний представник аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів;
18. Циганок Даніїл Володимирович – студент 3 курсу, керівник виборного органу профспілкової студентської організації;
19. Клебанська Світлана Петрівна – студентка 2 курсу, керівник органу студентського самоврядування.