Правила прийому

27.03.2017
Теги:

Аспірантура на фізичному факультеті

Інформація щодо вступу до аспірантури та ад’юнктури

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури у 2022 році

Освітньо-наукова програма “Фізика та астрономія” (редакція 2021 р.) на здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 104 “Фізика та астрономія” 

Гарант програми – проф. Зеленський Сергій Євгенович, лаб.250, zele@univ.kiev.ua

Методист – Смалюк Андрій Павлович, лаб.249, 267. 044-521-35-40,

a.p.smaliuk@gmail.com

Електронна пошта для подачі документів на вступ Phd.physics.knu@gmail.com

“Зразок заяви на допуск до вступних іспитів”

“Вступні іспити відбудуться:
1. Іноземна мова
2. Додатковий іспит зі спеціальності 104 Фізика та астрономія
08.09.2022р., 10:00, дистанційно.
3. Іспит зі спеціальності 104 Фізика та астрономія
15.09.2022р., 10:00, дистанційно.
4. Засідання апеляційної комісії
16.09.2022р., 10:00, ауд. 204 (корпус фізичного факультету) “

 

Проект опису освітньо-наукової програми «Фізика та астрономія».

Зауваження та пропозиції можна надсилати на адресу гаранта програми Zelensky@knu.ua