Дисертації

Носенко А.В.

26.03.2012

Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B.
к.ф.-м.н.

В дисертаційній роботі досліджено роздільний вплив легувальних домішок Ni та Mo на термічну стабільність, електричні та магнітні властивості аморфних сплавів (АМС) системи Fe80-хПМхSi6B14 (ПМ=Ni, Мо). Показано, що введення добре розчинного у залізі Ni слабше впливає на характеристики термостабільності базового сплаву у порівнянні з менш розчинним Мо.
Встановлено, що зростання температури термочасової обробки розплаву перед гартуванням впливає на термічну стабільність базового аморфного сплаву Fe80Si6B14. Причиною цього є збільшення концентрації мікроугрупувань з найближчим оточенням близьким до -Fe, які можуть відігравати роль вморожених центрів кристалізації.
Закономірності поведінки локалізованого магнітного моменту АМС при термічній обробці та легуванні зумовлені утворенням двох типів магнітних неоднорідностей: збагачених залізом кластерів, які у магнітному відношенні поводять себе як суперпарамагнітні частинки, і кластерів Мо-Fe з домінуючими антиферомагнітними кореляціями та близьким до нуля магнітним моментом, відповідно. Проаналізовані механізми впливу цих кластерів на резистивні і магніторезистивні характеристики АМС Fe80хПМхSi6B14.
Показано, що домінуючим фактором, який визначає характер зміни динамічних магнітних властивостей при відпалі АМС Fe80-хПМхSi6B14, є релаксація атомної структури, яка супроводжується виходом вільного об’єму та локальними змінами ближнього упорядкування. Встановленні оптимальні для досягнення високих магнітних характеристик режими термічної обробки.
Ключові слова: аморфні металеві сплави, перехідні метали, термічна стабільність, структурна релаксація, магнітний момент, магнітна проникність, коерцитивна сила.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: