Дисертації

Павленко О.Л.

27.02.2012

Полімеризація плівок фулеритів С60 при легуванні металами та опроміненні
к.ф.-м.н.

У роботі показано, що у коливних смугах чистих фулеритів С60 має місце давидівське розщеплення, зумовлене присутністю кристалічного поля та ізотопів вуглецю 13С, а також коливні резонанси внаслідок сильної коливально-електронної взаємодії молекул.
Теоретично показана можливість формування комплексів фулеренів з атомами Fe, Ti, Cu, Sn, C та полімерних комплексів з Тi, Sn, C за рахунок переносу зарядів від атомів металів до фулеренів. Легування фулеритів С60 нелужними металами, які належать до р-елементів (Sn, In) сприяє формуванню димерів фулеренів, полімерних ланцюгів, тетрагональних та орторомбічних площин.
При високоенергетичному опромінення плівок фулеритів С60 електронами та іонами Fe+, Ti+ полімеризація структури виникає як результат радіаційних пошкоджень молекул з подальшим утворенням їх комплексів з міжвузловими атомами вуглецю. При більших дозах поглинання електронного опромінення і флюенсі іонів переважаючою стає аморфізація структури фулеритів.
Ключові слова: фулерити, полімеризація, аморфізація, кристалічна структура, комбінаційне розсіяння світла, фотолюмінесценція, оптична провідність.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)