Дисертації

Левченко С.М.

27.02.2012

Особливості спектральних властивостей РНК.
к.ф.-м.н.

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню спектральних властивостей РНК різного походження, її складових (рибонуклеотидів) та дослідженню спектральних проявів взаємодії олігоРНК (коротколанцюгова РНК, що містить 25 ланок) та олігоаденілату 2’5’А3 з білком – людським альбуміном.
В роботі показано, що енергетична структура РНК різного походження та олігонуклеотидів визначається, в основному, індивідуальними властивостями їх елементарних ланок. Встановлено енергетичну структуру РНК. Показано, що найнижчий синглетний рівень належить – рГМФ, а найнижчий триплетний – рАМФ. Уточнено природу центрів флюоресценції та фосфоресценції РНК.
Отримано докази існування міграції мобільного синглетного та триплетного електронного збудження в макромолекулі РНК. Оцінено середню довжину вільного пробігу синглетних та триплетних мобільних електронних збуджень в цій макромолекулі.
Досліджено спектральні прояви взаємодії РНК та олігоаденілату з білком – людським альбуміном. Показано, що чіткі ознаки зв’язування РНК з білком практично відсутні (якщо зв’язування існує, то воно „зовнішнє”) Отримано ряд чітких доказів зв’язування молекул олігоаденілату, що має противірусну дію, з людським альбуміном.
Ключові слова: РНК, нуклеотиди, олігоаденілат, людський альбумін, синглетні та триплетні електронні збудження, міграція енергії електронного збудження, поглинання, флюоресценція, фосфоресценція.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)