Дисертації

Атамась Н.О.

01.02.2011

Bплив молекул розчиненої речовини на локальну структуру молекулярних та іонних розчинів.
д.ф.-м.н.

Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу молекул розчиненої речовини
на формування локальної структури молекулярних та іонних розчинів. На
підставі отриманих результатів доведено, що домінуючу роль у формуванні
локальної структури молекулярних водних розчинів відіграють
ван-дер-ваальсовські взаємодії, а у іонних розчинах, на основі катіону
діметилімідазоліуму, процеси формування локальної структури визначаються
сильною кулонівською взаємодією. Ґрунтуючись на проведених теоретичних та
експериментальних дослідженнях, в роботі вперше розроблено та використано
методи визначення областей існування локальних структур та граничних
концентрацій молекулярних водних розчинів. Також вперше проаналізовано
вплив молекул розчиненої речовини на формування локальної структури іонних
розчинів на основі катіону діметилімідазоліуму та запропоновано і
використано метод розрахунку значень надлишкового хімічного потенціалу
іонних розчинів.
Ключові слова: молекулярні розчини, іонні розчини, діметилімідазоліум,
радіальна функція розподілу, спектри комбінаційного розсіювання світла
(КРС), резонанс Фермі, ангармонізм, розсіяння теплових нейтронів,
гідрофобність, гідрофільність, енергія міжмолекулярної взаємодії,
надлишковий хімічний потенціал

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)