Дисертації

Боровий М.О.

26.09.2011

Біляпорогова кратна іонізація внутрішніх електронних оболонок атомів кремнію та 3d-, 5d–металів.
д.ф.-м.н.

Дисертаційна робота присвячена встановленню закономірностей кратної іонізації глибоких електронних оболонок атомів кремнію та 3d, 5d-металів як при біляпороговому фотопоглинанні та електронному ударі, так і при біляпороговій автоіонізації через переходи Оже та Костера-Кроніга, а також з’ясуванню впливу найближчого оточення атому, що випромінює, на характер кратної іонізації глибоких електронних оболонок. При цьому вивчалися залежності перерізів двоелектронної KL-, триелектронної KL^2- та KL^3-чотириелектронної іонізації атомів кремнію та 3d-металів від енергії іонізуючих електронів та фотонів у чистих елементах та іонно-ковалентних сполуках, перерізи іонізації L-, M-підоболонок атомів 5d-металів фотонами та електронами, а також особливості переходів Костера-Кроніга у L- та M-підоболонках атомів елементів. Виявлено відмінність фізичних механізмів біляпорогової KL-іонізації атомів фотонами та електронами. Встановлено значну роль багаточастинкових ефектів, зокрема, електронних кореляцій, в процесах кратної KL^2-, KL^3-іонізації, а також при автоіонізації атомів шляхом радіаційного Оже-ефекту та переходів Костера-Кроніга. Запропоновано каскадну модель рентгенівської L- та M-емісії, яку застосовано для визначення ряду параметрів, що характеризують відгук електронної підсистеми атому на зовнішнє збурення.
Ключові слова: електронна оболонка, кратна іонізація, біляпорогове збудження, електронні кореляції, радіаційний Оже-ефект, перехід Костера-Кроніга, природна ширина рівня, переріз іонізації електронної оболонки, діаграмна лінія, рентгенівські емісійні сателіти.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)