Дисертації

Семенько М.П.

31.01.2011

Взаємозв‘язок електротранспортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами.
д.ф.-м.н.

Дисертацію присвячено встановленню закономірностей змін електроопору, магнетоопору та тензоопору бінарних та багатокомпонентних АМС на основі 3d-перехідних металів, конкретизації фізичних механізмів розсіювання носіїв заряду та розробці фізичних моделей, що описують транспортні параметри невпорядкованих металевих систем різної природи. При цьому вивчався вплив складу, умов отримання та дії зовнішніх чинників (температури, магнітного поля, механічних напружень, тощо) на кінетику електронів провідності та з’ясовувалась роль у електропереносі особливостей атомної та електронної структури. Показано, що основний внесок в розсіювання електронів провідності обумовлений їх дифракцією на невпорядкованій, неоднорідній атомній структурі, а особливості, що виявляються на низці транспортних параметрів, є наслідком наявності кластерів зі своїми механізмами розсіювання.
Ключові слова: електроопір, магнетоопір, тензоопір, аморфний сплав, феромагнітна анізотропія опору, поле анізотропії, кластер, слабка локалізація, механізм Фабера-Займана, структурний фактор.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)