Незабутні постаті

Файдиш Олександр Миколайович

08.04.2012

1914 – 1987
Всесвітньо відомий фізик, д. фіз.-мат. наук (1964), проф. (1965). Закінчив Київський університет (1933).
Працював у Київ. технол. та політех. ін-тах; від 1948 – доц., проф. Київського ун-ту. Читав лекції з курсу загальної фізики (молекулярної фізики, оптики, електрики та магнетизму) для студентів фізичного факультету та ряду спеціальних курсів для студентів спеціалізацій “оптика ” та “оптика твердого тіла”. Керував дипломними курсовими роботами студентів та дисертаційними роботами аспірантів. Переважна частина аспірантів О.М. Файдиша успішно захистила дисертаційні роботи за надзвичайно цікавими та оригінальними тематиками.
О.М. Файдиш був одним з основних фахівців у галузі фотофізики органічних середовищ в СРСР. В цій галузі він співпрацював з відомими вітчизняними фізиками Аграновичем, Галаніним, Тереніним, Жевандровим та іноземними вченими (Хохштрасер, Лайонц, Поуп та інші). Олександр Миколайович був чи не єдиним фахівцем з фотофізики органічних середовищ, який будучи теоретиком, настільки глибоко розумів експеримент, що був спроможний керувати експериментальною лабораторією. Олександру Миколайовичу було притаманно почуття витонченого гумору як в науці, так і в життєвих справах. На фізичному факультеті пам’ятають його крилаті фрази: “Давидівське розщеплення в молекулярних кристалах – це лише дрібні деталі, молекула – головне”; “У Ваших знаннях – багато білих плям…”; “В Китаї протікає все точно як в СРСР, тільки з деяким східним відтінком”. До речі, за фрази типу останньої Файдиша вважали дисидентом і, в основному із-за цього, не випускали за кордон на міжнародні конференції, куди його неодноразово запрошували як провідного вченого в галузі фотофізичних процесів в молекулярних кристалах.
О.М. Файдиш працював над дослідженням процесів міграції електронного збудження та їх впливу на люмінесценцію, фотохімічні реакції і фотопровідність в органічних кристалах. Він вперше запропонував дифузійну модель розповсюдження екситонів в органічних середовищах, що було підтверджено експериментально в створеній ним лабораторії як спектроскопічними методами (Кучеров І.Я., Зима В.В., Гаєвський А.С.), так і дослідженнями фотопровідності (Слободяник В.В.), а також відомими прямими експериментами Сімпсона (Великобританія). О.М. Файдиш започаткував на Україні дослідження міграції електронних збуджень в полімерах (Слободяник В.В., Виноградова А.С., Ящук В.М., Шевченко С.Я.).

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)