Незабутні постаті

Шиманський Юрій Іванович

05.04.2012

1928-1998

(10.06.1928, м. Київ – 02.03.1998, м. Київ)

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України. 1951 – закінчив фіз. ф-т Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. З 1953 працював в ун-ті на посадах: доцент, професор, зав. к-ри молекулярної фізики, декан ф-ту підвищення кваліфікації викладачів вузів. В 1968 захистив доктор. дисертацію “Исследование квазистатических превращений однокомпонентных и бинарных систем вблизи критической точки жидкость-пар и квазистационарных фазовых переходов жидкость-пар в индивидуальных веществах и растворах”.
Відродив в ун-ті наук. школу по дослідженням критичних явищ. Ш. – автор класичної теорії температурних залежностей теплоти випаровування, густини та ізохорної теплоємності біля критичного стану. Експериментально і теоретично дослідив гравітаційний ефект у рідинах. Зробив вагомий внесок у формування сучасн. уявлень про ізоморфну поведінку індивідуальних речовин та сумішей. Дослідив кінетику випаровування і конденсації росту крапель рідин у широкому інтервалі тисків. Розвинув теорію впливу температури приповерхневого шару рідини на кінетику фазового переходу в аеродисперсних системах. Виконав ряд досліджень композитних матеріалів та ряд модельних досліджень фрактальних механізмів росту частинок у дисперсних системах. Автор більше 300 наук. праць.
Основні праці: Критическое состояние чистых веществ. – К. – 1961; Термодинамічна теорія критичних явищ. – К. – 1998.
Читав лекції на природн. ф-тах з курсу загал. фізики, на фіз. ф-ті – курси “Молекулярна фізика”, “Фізика фазових перетворень”, “Фізика газів і рідин”.
Ш. був чл. редколегії журналів “Фізика аеродисперсних систем”, “Фізика рідкого стану”, “Известия высших учебных заведений. Физика”. Був чл. секції фізики рідин Наук.-техн. ради МВССО СРСР та МВССО УРСР, заст. голови по фіз.-техн. відділу АН ВШУ, чл. Проблемної ради з теплофізики АНУ, чл. Комісії з теплофізичних властивостей речовин державної служби довідкових даних, чл. Вченої ради ун-ту.
Нагороджений медалями “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина” (1970), “В пам’ять 1500-річчя Києва” (1982), “Ветеран труда” (1985), нагрудним знаком Мінвузу СРСР “За отличные успехи в работе” (1984). Відзначений грантом міжн. фонду “Відродження” в галузі науки і освіти (1997).
Літ.: Історія Київського університету.1834-1959.–К.–1959; Киевский университет.1834-1984.–К.–1984; Академіки АН ВШУ. Довідник.–К.–1994; Хто є хто в Україні.–К.–1997; Доктори наук ХХ ст.: Довідник.–К.–2001; Юрій Шиманський. Збірник на пошану пам’яті. Серія “Вчені НАУКМА”.–К.–2002.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)