Незабутні постаті

Шишловський Олександр Андрійович

05.04.2012

1905-1975

Народився 30 березня 1905р., м. Валки Ліфляндської губернії, Латвія. Помер – 20 липня 1975 року, м. Київ. Похований на Байковому кладовищі. Фізик-оптик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Закінчив фізичне відділення фізико-математичного факультету Московського університету (1932), а в 1936р. – аспірантуру під керівництвом Президента АН СРСР академіка Вавілова С.І. Розпочав педагогічну діяльність в 1930р. в якості асистента кафедри фізики Московського університету. Старший науковий співробітник Державного оптичного інституту (м. Ленінград, 1933-1938), з 1938р. за пропозицією С. І. Вавілова переходить на роботу в Київський державний університет (старший науковий співробітник до 1941 р.) і організовує кафедру оптики в Київському державному університеті (восени 1939). Доцент кафедри оптики КДУ (1939-1941), доцент кафедри фізики Середньоазіатського державного університету (м. Ташкент, 1941-1944). Від 1939 – зав. кафедри оптики Київського університету, беззмінний завідувач якої був до 1975р. Тривалий час був деканом фізичного факультету КДУ. З 1965р. по 1970р. – науковий керівник Республіканської фізико-математичної школи-інтернату (нині ліцею) при КДУ.
Основний напрямок наукової діяльності – дослідження люмінесценції розчинів електролітів, а також парів органічних барвників, зокрема її поляризації. Працював у галузі дослідження люмінесценції розчинів і кристалів лужно-галоїдних солей важких металів, розробляв питання оптики низькотемпературної плазми. Вперше на Україні за його ініціативи разом з Борбатом О.М було створено спектральні лабораторії в установах та на заводах машинобудівного профілю. Займався геометричною оптикою та побудовою і розрахунками оптичних систем різного призначення. Під його керівництвом на кафедрі оптики були започатковані оптика кристалів, оптика напівпровідників, металооптика, оптика поверхні, молекулярна спектроскопія, оптоелектронна техніка і лазерна фізика. Приділяв велику увагу підготовці молодих кадрів: 12 аспірантів захистили кандидатські дисертації, 4 стали докторами наук. Створив визначну школу оптики в Україні. Серед його учнів академіки НАНУ Горбань І.С., Лисиця М.П., члени-кореспонденти НАНУ Білий МУ. і Конділенко І.І., член-кореспондент РАН Тимофєєв В Б. та ін. Читав курси “Променева оптика” і “Хвильова оптика”. Його перу належать біля 100 друкованих праць. Зокрема такі підручники: Експериментальна оптика Київ, 1959р., 822 с.; Прикладная физическая оптика Москва, Физматгиз, 1961г.; Оптика та її застосування. Київ, 1965р.; Оптические измерения. Київ, Техніка, 1967р. Член наукової ради з люмінесценції АН УРСР, член комісії зі спектроскопії АН УРСР, член редколегії Журналу прикладної спектроскопії (Білорусія). Нагороджений орденом Леніна, медаллю “За доблестный труд в Великой Отечественной войне”, Почесними грамотами Президії Верховної Ради УРСР.

Учні Шишловського Олександра Андрійовича:
1. Лисиця Михайло Павлович, академік НАН України,
2. Горбань Іван Станіславович, професор, академік НАН України,
3. Білий Михайло Улянович, професор, член-кореспондент НАН України,
4. Конділенко Іван Іванович, професор, член-кореспондент НАН України,
5. Шайкевич Ігор Андрійович, професор,
6. Борбат Олексій Маркович, доцент,
7. Головченко Володимир Панкратович, доцент,
8. Захаров Валентин Петрович, к.ф.-м.наук, ПО „Кристал”,
9. Субота-Мельник Петро Олександрович, доцент,
10. Поперенко Леонід Володимирович, професор.

Діти Шишловського Олександра Андрійовича:
Андрій Олександрович – 202 12 68,
Сергій Олександрович – 8-050-917-41-19
413-65-41,
онук Олександр Сергійович.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)