Новини

Оголошення

16.03.2016

Увага!
Складання тесту IT ACCESSION академії CISCO для наукових співробітників, що беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад у квітні 2016 року
22 березня 2016 р. – з 10.00 – 11.00 год.; з 11.00 – 12.00 год.;
з 12.00 – 13.00 год.; з 14.00 – 15.00 год.; з15.00 – 16.00 год.;
в 204 ауд. головного корпусу університету відбудеться складання тесту IT ACCESSION академії CISCO для наукових співробітників, що беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад у квітні 2016р.
Тривалість тестування 40 хв.
Другий етап конкурсу!
Повідомлення надруковане в всеукраїнському громадсько-політичному тижневику «Освіта» №9-10 (5704-5705) від 2-9 березня 2016р.
Документи приймаються до 02 квітня 2016р. Кабінет № 11 (адміністративна будівля, вул. Толстого, 14а)
http://science.univ.kiev.ua/news/official/2321/
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:
Фізичний факультет

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема № 16БФ051-03«Дослідження електронно-коливальних процесів композитах та наносистемах, перспективних для сонячної енергетики, малоенергозатратних джерел світла та медицини»

Провідний науковий співробітник 1( 0,25 ст.)

Додаткові вимоги: Фахівець у галузі фотоніки, нано- та біофотоніки, досліджень електронно-коливальних процесів у композитних системах та функціональних молекулах, в т.ч. біомолекулах, та нанобіосистемах. Фахівець у галузі дизайну та спектроскопічних досліджень наносистем для фотодинамічної терапії. Наявність публікацій по темі проекту у високорейтингових наукових виданнях. Індекс Гірша не менше 14. Знання нормативно-правової бази в галузі наукової та науково-педагогічної діяльності; досвід керування науковим підрозділом та підготовки наукових кадрів. Участь у міжнародних проектах та грантах.

Тема № 16БФ051-02 «Взаємодія частинок, хвиль і електромагнітного поля з конденсованим середовищем, атмосферою, магнітосферою, наноструктурами і мета матеріалами»

НДС «Теоретична фізика і комп’ютерно-експериментальне моделювання»

Провідний науковий співробітник 1 ( 0,25 ст.)

Додаткові вимоги: доктор фізико-математичних наук, фахівець у галузі теоретичної фізики, фізики твердого тіла та фізики рідких кристалів. Досвід теоретичних досліджень з нелінійної оптики рідких кристалів, фоторефрактивних явищ та взаємодії світлових хвиль, наноструктур і метаматеріалів на основі рідких кристалів, фізики плазми. Досвід керування науковим і науково-педагогічним підрозділами та підготовки наукових кадрів. Участь у міжнародних проектах та грантах.

Тема №16БФ051-05«Дослідження фундаментальних проблем фізики ядра, елементарних частинок та космомікрофізики»

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід науково – організаційної роботи, досвід керування науковим підрозділом та підготовки наукових кадрів. Досвід наукової роботи у галузі фундаментальної ядерної фізики, фізики високих енергій та елементарних частинок. Наявність публікацій по темі проекту у високорейтингових наукових виданнях.

Тема № 16БФ051-01 «Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових»

Провідний науковий співробітник 1( 0,25 ст.)

Додаткові вимоги: Досвід науково – організаційної роботи, досвід керування науковим підрозділом та підготовки наукових кадрів. Досвід наукової роботи у галузі лазерної фізики вуглецевих композитів та поверхневих шарів. Наявність публікацій по темі проекту у високорейтингових наукових виданнях.

Тема № 14БФ051-01 «Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медикобіологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини»

Головний науковий співробітник – 1 (0,25ст.)

Молодший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: повинен володіти методом малокутового розсіяння нейтронів і вміти застосовувати його для дослідження рідин та рідинних систем; мати наукові публікації в означеному науковому напрямку.

Молодший науковий співробітник 1 ( 0,5 ст.)

Додаткові вимоги: повинен володіти методами електронної спектроскопії, рентген-структурного аналізу, галороздільної фотолюмінесценції, коливної спектроскопії та спектральної еліпсометрії і вміти застосовувати ці методи для дослідження полімерних та біополімерних систем; мати наукові публікації в означеному науковому напрямку.

Тема № 15БФ051-04 «Формування структури та фазового складу керамічних композиційних матеріалів на основі карбіду бору в процесі реакційного синтезу»

Провідний науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: