Новини

Зарахування наукових співробітників та розподіл коштів на наукові теми

17.01.2016

http://univ.kiev.ua/news/7241
31 грудня 2015 року в Університеті закінчилася переважна більшість наукових тем, і зараз йде робота з формування штатного розпису нових наукових тем, які пройшли конкурс Міністерства освіти і науки.

Згідно нових правил, з 2016 року фінансування розподіляється за результатами конкурсу наукових тем, що проводиться Міністерством освіти і науки України. Наш університет вперше брав участь у такому конкурсі.
Всього університетом за рішенням Вченої ради університету на конкурс до МОН було подано 84 проекти. Для проведення експертизи Міністерством освіти і науки були залучені експерти з наукових установ усієї України. Експертні ради формували за новими принципами, враховуючи реальні наукові досягнення науковців-ескпертів. При цьому експерти не знали ні керівника теми, ні назви вищого навчального закладу, факультету, де мають проводитися дослідження. Оцінювалися теми за 100-бальною шкалою.

Результати експертної оцінки проектів частково стали відомі лише у десятих числах січня 2016 року. Чому частково? Тому що частина проектів, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави було передано на додаткові експертизи. На сьогодні результатів таких експертиз ми не маємо. Проте маємо враховувати, що ректорам вишів рекомендовано «при здійсненні відбору надавати перевагу проектам, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, мають прикладні результати подвійного використання, а також конкурентоспроможні на світовому ринку та спрямовані на використання у соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі» (наказ МОН №630).
Отже, остаточне рішення щодо фінансування науково-дослідних робіт ми зможемо прийняти тільки після наказу МОН про принципи фінансування наукових тем згідно результатів експертизи, який ми очікуємо у 20-х числах січня. Скоріше за все буде встановлено, що 75-100 балів є високою оцінкою, 40-75 — середньою, а до 40 балів — низькою.

Не дивлячись на те, що основні принципи фінансування вже відомі, без відповідних актів Міністерства освіти і науки ми не можемо робити остаточні офіційні рухи щодо затвердження штатного розпису наукових тем.
На сьогодні Науково-дослідна частина розробила основні принципи розподілу коштів, згідно з якими, за умови ухвалення їх науково-експертною радою університету, і буде сформовано проект штатного розпису.

Які це принципи? Теми, які отримали високу оцінку (26 тем) Університет має обов’язково підтримати. Основна частина коштів, які виділяються на науку, піде на фінансування саме цих тем. Ту невелику суму, яка залишається, доведеться розподілити між темами з середньою оцінкою (46 тем). Фінансування тем, які отримали менше 40 балів, взагалі не розглядається.

З наукових проектів, що отримали середню оцінку, пріоритет буде віддано НДР, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави. Також Університет обере для фінансування у першу чергу прикладні теми. Їх пропонують в основному природничі факультети і деякі факультети соціогуманітарного напряму. Можливо, для прикладних тем доведеться встановити також свою нижню планку десь у 65 балів або вище. Тим не менш, ці проекти фінансуватимуться частково. Решту коштів Університет планує спрямувати на часткове фінансування фундаментальних соціогуманітарних наукових проектів, а також на факультети та інститути, де жодна наукова тема не підпадає під обов’язкове фінансування.

Також хочу звернути увагу спільноти, що відповідно до нового законодавства, Університет повинен зараховувати наукових співробітників на вакантні посади тільки на конкурсних засадах. Університетське Положення про зарахування наукових співробітників вже не відповідає чинному законодавству. Якщо все буде відбуватися вчасно за алгоритмом, то наприкінці січня після формування штатного розпису Університет оголосить конкурс на заміщення вакантних посад. Проведення конкурсу – це не швидкий процес, він триватиме як мінімум місяць. Тож, ймовірно, науковці змушені будуть чекати зарахування до кінця лютого.

Довідка від юридичного відділу: «Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у новій редакції, прийняття на роботу наукових працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

Згідно даної норми, зарахування на посаду наукового працівника відповідної теми може відбуватися лише після проведення процедури конкурсного відбору.

Положення про порядок заміщення вакантних посад наукових працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затверджене 23.06.2014 р., може застосовуватися лише у частині, що не суперечить зазначеному закону».

Коментував проректор із наукової роботи Віктор Семенович Мартинюк
Центр комунікацій

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: