Дисертації

Ледней М.Ф.

16.12.2014

Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів
01.04.02 – теоретична фізика
д.ф.-м.н.

Розвинуто теорію порогового просторово-періодичного переходу Фредерікса в планарній комірці нематичного рідкого кристалу (НРК) зі скінченною однорідною і просторово-періодичною енергією зчеплення в електричному та світловому полях. Досліджено порогову орієнтаційну нестійкість директора в гомеотропній комірці НРК з просторово-періодичною енергією зчеплення в світловому полі з просторово модульованою інтенсивністю. Розвинуто теорію порогового світлоіндукованого переходу Фредерікса в гомеотропній комірці НРК з однорідною енергією зчеплення в полі просторово обмеженого світлового пучка в присутності зовнішнього статичного електричного поля. Досліджено пороговий світлоіндукований перехід Фредерікса в циліндричному металевому хвилеводі заповненому НРК. Розвинуто теорію поширення і взаємодії мод ТЕ-хвилі в плоских хвилеводах з шаром НРК, у якому створена дифракційна гратка директора. Розвинуто теорію розсіяння світла на статичних деформаціях директора НРК, зумовлених сферичними і циліндричними домішковими частинками. Досліджено вплив флексоелектричного поля, індукованого в НРК макроскопічними домішками, на кореляцію теплових флуктуацій директора.

Ключові слова: нематичний рідкий кристал, перехід Фредерікса, енергія зчеплення, орієнтаційна нестійкість, флексополяризація, розсіяння світла, флуктуації директора

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)