Дисертації

Перец Ю.С.

31.03.2015

Електрофізичні та теплові властивості полімерних композитних матеріалів з двокомпонентним наповнювачем
01.04.07 – фізика твердого тіла
к.ф.-м.н.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню електрофізичних та теплових властивостей композитних матеріалів (КМ) з різними типами вуглецевих наповнювачів та КМ з двокомпонентним наповнювачем.
В ході роботи розроблено методики виготовлення ультра тонких графітових нанопластинок та полімерних композитних матеріалів з двокомпонентним наповнювачем. Проаналізовано вплив різних типів нановуглецевого та двохкомпонентного наповнювача на транспортні характеристики композитного матеріалу. Показано, що застосування у якості наповнювачів графітових нанопластинок та вуглецевих нанотрубок дозволяє отримати КМ з низьким перколяційним порогом, а додавання додаткового діелектричного наповнювача призводить до зменшення перколяційного порогу, зростанню електропровідності та теплопровідності в цих КМ. Запропоновано моделі опису електропровідності на постійному і змінному струмі та теплопровідності КМ, розраховані за даними моделями концентраційні та температурні залежності добре узгоджуються з результатами проведених експериментів.
Ключові слова: нановуглець, нітрид бору, гексаферит барія, полімерні композити з двокомпонентним наповнювачем, електропровідність на постійному та змінному струмі, теплопровідність.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)