Дисертації

Нагорний А.В.

21.10.2014

Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем
01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика
к.ф.-м.н.

Дисертація присвячена дослідженню структури магнітних рідинних систем з надлишком не адсорбованих на поверхні наночастинок молекул поверхнево-активних речовин методом малокутового розсіяння нейтронів (МКРН). Головна увага приділяється дослідженню стабільності ферофлюїдів з надлишком молекул стабілізатора у системі, а також дослідженню поведінки молекул кислот, що використовуються для стабілізації ферофлюїдів, у об’ємі рідини-носія для пояснення можливих причин різної стабілізаційної ефективності кислот.
На основі чисельних розрахунків проведено оцінку впливу можливої анізотропії частинок та залишкового некогерентного фону на похибку визначення структурних параметрів магнітних рідинних систем з даних МКРН. Проведено аналіз можливостей малокутового розсіяння неполяризованих нейтронів на дуже розведених ферофлюїдах з метою визначення магнітної структури частинок. Проводяться експериментальні спроби визначення можливого немагнітного шару на поверхні частинок.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)