Дисертації

Шастун В.В.

23.06.2014

Енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок з домішками N та Cr.
01.04.07 – фізика твердого тіла
к.ф.-м.н.

Дисертаційна робота присвячена створенню методу розрахунку енергетичного спектру та електричних властивостей низьковимірних систем з домішками.
На основі моделі сильного зв’язку досліджено електронну структуру, вільну енергію та спін-залежний транспорт вуглецевих нанотрубок з домішками атомів N та Cr.
На основі мінімуму вільної енергії виконано геометричну оптимізацію кристалічної структури вуглецевої нанотрубки з домішкою азоту та з домішкою хрому. Встановлено, що атоми азоту заміщують атоми вулецю і хаотично розташовані у вузлах решітки. Атоми хрому хаотично розташовані на поверхні вуглецевої нанотрубки напроти центрів шестикутників, у вершинах яких знаходяться атоми вуглецю.
З’ясовано природу спін-залежного транспорту у вуглецевих нанотрубках та графені з домішкою хрому. Встановлено, що спін-залежний транспорт визначається різницею парціальних густин станів для різних орієнтацій спіна відносно зовнішнього магнітного поля на рівні Фермі та часом релаксації електронних станів. Величина спінової поляризації електронного транспорту зростає при збільшенні концентрації домішки хрому та збільшенні величини зовнішнього магнітного поля.

Ключові слова: електронна структура, спін-залежний транспорт, локалізовані магнітні моменти, функції Гріна, графен.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)