Дисертації

Беженар А.А.

18.06.2014

Електрофізичні властивості шаруватих композицій фторопласт-вуглець
01.04.07 – фізика твердого тіла
к.ф.-м.н.

Робота присвячена експериментальному дослідженню електричних та механічних властивостей композиційних матеріалів. Запропоновано механізм проходження електроструму в фторопластових шарах композиції, згідно якого електрострум виникає в місцях, де порушений міжатомний зв’язок. Ці області названі треками. Визначено середнє значення діаметру трека та його питомого електроопору. Знайдено вперше, що в ФПП генерується термоелектрорушійна сила за рахунок вільних електронів в треках.
Доведено, що шаруваті композиційні матеріали типу фторопласт-вуглець можна розглядати як сукупність мікроконденсаторів, послідовно з’єднаних в нормальному до шарів напрямку. Цим забезпечується основна доля електропровідності композиції на змінному струмі.
Показано, що при дії електричного поля на зразок в нормальному до шарів напрямку додатково зменшуються напруги повзучості за рахунок поляризації діелектричних шарів.
Ключові слова: композиційний матеріал, фторопласт, вуглецеві нанотрубки, терморозширений графіт, питомий електроопір, трек, термоелектрорушійна сила, рухливість зарядів, коефіцієнт поверхневого натягу, внутрішні напруги, повзучість.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)