Дисертації

Чорній В.П.

18.06.2014

Спектроскопія і моделювання центрів люмінесценції в фосфатах та молібдатах з тривалентними катіонами
01.04.05 – оптика, лазерна фізика
к.ф.-м.н

Дисертацію присвячено дослідженням спектрально-люмінесцентних властивостей та електронної структури складних оксидних сполук, нелегованих кристалів фосфатів та молібдатів, що містять тривалентні катіони Al, Fe, Y та Ві; побудові моделей та енергетичних схем центрів люмінесценції. Кристали ZrP2O7 та KZr2(PO4)3 досліджувались як модельні об’єкти з метою пояснити природу власної люмінесценції сполук типу K2BiZr(PO4)3.
В роботі досліджено спектри люмінесценції та її збудження, кінетику загасання люмінесценції та температурну поведінку інтенсивності люмінесценції. Проведено теоретичний розрахунок електронної структури кристалів: парціальні густини електронних станів та дисперсійні криві E(k).
На основі порівняльного аналізу особливостей кристалічної структури, спектрально-кінетичних характеристик та результатів теоретичних розрахунків зроблено висновки щодо походження люмінесценції нелегованих кристалів фосфатів та молібдатів, що містять тривалентні катіони.
Ключові слова: центр люмінесценції, електронна структура, фосфат, молібдат, вісмут.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)