Дисертації

Королович В.Ф.

27.11.2012

Структура і термодинамічні властивості сумішей вода – вуглецеві нанотрубки
01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика
к.ф.-м.н

Дисертаційна робота присвячена встановленню структури і термодинамічних властивостей сумішей вода – функціоналізовані одностінні вуглецеві нанотрубки та впливу на них макропараметрів. Досліджено геометричні характеристики агрегатів нанотрубок у суміші і їх залежність від температури та часу з моменту виготовлення суміші. Запропонована модель структури суміші, яка описує її термодинамічні властивості. Оцінено максимальний вплив вуглецевих нанотрубок на термодинамічні властивості суміші.

Методом сільфонного пьєзометра отримано P-V-T дані сумішей вода – функціоналізовані одностінні вуглецеві нанотрубки в інтервалі температур (293 ÷ 353) К, тисків (0,1 ÷ 152,3) МПа та концентрацій (0,3 ÷ 3,0) г/л. За експериментальними P-V-T даними сумішей розраховані їх термодинамічні властивості. На основі запропонованої моделі структури суміші пояснено особливості термодинамічних властивостей сумішей.

Запропоновано рівняння стану Тейта – Таммана, що описує Р-V-T дані суміші з похибкою менше 0,1 %.

Ключові слова: структура, термодинамічні властивості, суміш вода – вуглецеві нанотрубки, агрегати нанотрубок, P-V-T дані, густина, рівняння стану.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: