Дисертації

Бєлих С. П.

13.01.2011

Теоретичне моделювання й оптимізація лінз на основі рідких кристалів
01.04.02 – теоретична фізика.
к.ф.-м.н

Дисертаційна робота присвячена створенню теоретичних моделей лінз на основі рідких кристалів. У роботі побудовано математичні моделі лінз із керованою фокусною відстанню на основі рідких кристалів з неоднорідною полімерною сіткою та з барвником. Розглянуто випадки одновимірної та двовимірної неоднорідності.
У випадку рідкокристалічних лінз з просторово-неоднорідною полімерною сіткою знайдено кут переорієнтації директора нематичного рідкого кристала, набіг фази, який набуває електромагнітна хвиля при проходженні крізь лінзу, та фокусну відстань утворених лінз в залежності від величини напруги, прикладеної до нематичної комірки. Для лінзи з полімерною сіткою, неоднорідною по одній координаті, також було отримано напрямок поширення світла на виході з комірки, що дозволило оцінити поздовжню та поперечну аберації утвореної лінзи.
Створена теоретична модель лінзи, яка утворюється в рідкокристалічній комірці з барвником метилового червоного. Отримано залежність фокусної відстані лінзи на основі рідкого кристала 5CB з барвником та кількість абераційних кілець від напруженості поля. Показано, що теоретичні розрахунки добре узгоджуються з експериментальними даними для рідкокристалічної комірки з барвником.
Ключові слова: рідкі кристали, моделювання рідкокристалічних лінз, адаптивна оптика, оптимізація фокусної відстані, аберації.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: