Дисертації

Губанов В.О.

28.03.2013

Спектроскопія фононів, екситонів і екситонних комплексів та їх симетрія в кристалах і періодичних наноструктурах.
01.04.05 – оптика, лазерна фізика
д.ф.-м.н

Дисертація присвячена вивченню методами оптичної спектроскопії фононних та екситонних елементарних збуджень в кристалах графіту, графітоподібного нітриду бора, і в періодичних наноструктурах таких як графени та одностінні вуглецеві і нітридборні нанотрубки.
Для теоретичного огляду електронно-коливальних процесів в кристалах та періодичних наноструктурах перевагу надано систематичному впровадженню методів, заснованих на теорії проективних представлень груп симетрії. Вперше на прикладі груп і розроблено методику побудови стандартних фактор-систем всіх проективних класів, а двозначні спінорні представлення вперше побудовано як проективні проективного класу . Вперше показано, що екситонні стани в кристалах є екситонними поляритонами та вивчено анізотропію цих екситонних поляритонів. За даними з дослідження комбінаційного розсіяння світла побудовано співвідношення сумісності представлень та криві дисперсії фононних станів для напрямків Г–Z в кристалах графіту, графітоподібного нітриду бора, та . Надано класифікацію фононних і електронних збуджень в одношаровому графені та одностінних вуглецевих нанотрубках, встановлено дисперсію їх фононних станів та прояв в спектрах комбінаційного розсіяння світла тонкої структури подвійних електрон-фононних резонансів. Досліджено енергетичну структуру локалізованих багатоекситонно-домішкових комплексів в кристалах 3C-SiC.

Ключові слова: оптична спектроскопія, теорія груп, фонон, екситон, періодична наноструктура, графен, вуглецеві і нітридборні нанотрубки.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)