Дисертації

Жовтобрюх Ю. М.

24.01.2013

Спектроскопія мезоморфних переходів в деяких термотропних та ліотропних рідких кристалах
01.04.05 – оптика, лазерна фізика
к.ф.-м.н.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню проявів мезоморфних переходів у спектрах КРС двох термотропних рідкокристалічних сполук – 4–(n–гексилоксі)феніл–4’–(n–октилоксі)бензоат та 4–(n–октилоксі)феніл–4’–(n–гексилоксі)¬бензоат, аналізу впливу відмінностей у молекулярній структурі на мезофазну динаміку даних речовин, аналізу процесів структурування та утворення молекулярних агрегатів у хромонічних рідких кристалах на прикладі найбільш вивченого їх представника – хромоліну (DSCG).
Вперше виконано реєстрацію та дано інтерпретацію спектрів КРС для 4–(n–гексилоксі)феніл–4’–(n–октилоксі)бензоат та 4–(n–октилоксі)феніл–4’–(n–гексилоксі)¬бензоат, розраховано рівноважну молекулярну структуру, теоретичні спектри КРС. Встановлено, що чисельні значення більшості геометричних параметрів є однаковими. Рівноважні конфігурації молекул відрізняються значеннями кутів φ і ψ між площинами бокових груп С8Н17О і С6Н13О та площинами фенільних кілець. Така відмінність у рівноважних структурах молекул інтерпретувалась як одна з причин, що зумовлюють відмінності в діаграмах фазових перетворень.
Виконано комп’ютерне моделювання процесу агрегації молекул хромонічного рідкого кристалу DSCG . Отримано рівноважну геометричну конфігурацію димеру DSCG. Встановлено, що катіони Na+ беруть участь у процесі агрегації молекул і входять до складу молекулярних агрегатів.
Ключові слова: комбінаційне розсіяння, рідкі кристали, квантово–хімічне моделювання, агрегування молекул, фазові переходи.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)