Дисертації

Кріт О.М.

17.01.2013

Зміна мікропластичності та мікротвердості кремнію, стимульована магнітним і рентгенівським впливом
01.04.07 – фізика твердого тіла
к.ф.-м.н.

Дисертацію присвячено вивченню змін мікропластичних та мікромеханічних характеристик кристалів Si при дії на них магнітних полів різного походження.
Експериментально досліджено ряд ефектів, об’єднаних назвою магнітопластичний ефект (МПЕ), який полягає в зміні динамічної поведінки дислокацій під дією магнітних полів. Виявлено магнітостимульований процес еволюції дефектно-домішкового стану в околі дислокацій і досліджено вплив цього процесу на закріплення та рух дислокацій.
На основі експериментально отриманих результатів запропоновано фізичний механізм магнітостимульованої дефектно-домішкової перебудови та зв’язок цієї перебудови зі зміною мікропластичних та мікромеханічних характеристик кристалів Si.
Вивчення ефектів, обумовлених комбінованою дією магнітних полів і технологічних обробок виявило вплив низькоенергетичного рентгенівського випромінювання та термічної обробки кристалів кремнію на особливості прояву в них магнітопластичних та магнітомеханічних ефектів. Встановлені особливості можуть бути пов’язані з процесами міждефектних перетворень при комбінованих обробках.
Ключові слова: кремній, дислокація, домішки, час затримки, мікротвердість, магнітні поля, спін-залежні процеси, рентгенівське випромінювання, термічна обробка.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)