Дисертації

Якунов П.А.

01.11.2012

Випаровування неоднорідного розчину та адсорбція з нього
01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика
к.ф.-м.н.

В дисертації проводиться теоретичне дослідження процесів випаровування неоднорідного бінарного розчину, що знаходиться в обмеженому об’ємі в зовнішньому полі та адсорбції з нього. Для цього з допомогою розкладу хімічного потенціалу у функціональний ряд Тейлора отримано вираз для хімічного потенціалу неоднорідного бінарного розчину, який є справедливим в широкому діапазоні зміни термодинамічних параметрів, що включає окіл критичної точки розшарування. Було отримано просторову залежність хімічного потенціалу бінарного розчину в обмеженому об’ємі у випадках, коли система знаходиться в гравітаційному полі та якщо на розчин поблизу стінок системи діють пристінкові сили. Цей результат використаний для дослідження процесів адсорбції з розчину та випаровування цього розчину. В результаті було знайдено величину зсуву точки фазової рівноваги рідина-газ бінарного розчину поблизу його критичної точки розшарування. Також було отримано залежність адсорбції з бінарного розчину від радіуса кореляції в системі. Крім того з допомогою комп’ютерного моделювання було досліджено вплив геометрії адсорбенту на адсорбцію з бінарного розчину. Отримано залежність коефіцієнта адсорбції від радіуса кривини адсорбуючої поверхні і показано, що на ній в різних областях можуть співіснувати двовимірна рідина та двовимірний газ

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: