Дисертації

Британ А.В.

01.11.2012

Вплив оптичного випромінювання та фонового газу на швидкість випаровування рідин
01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика
к.ф.-м.н.

Дисертація присвячена дослідженню впливу зовнішніх факторів (тип фонового газу та наявність оптичного випромінювання різних довжин хвиль) на характеристики випаровування крапель рідин. За використанням феноменологічної теорії випаровування Н.А. Фукса встановлено незалежність значення коефіцієнта конденсації води при її випаровуванні від типу фонового газу, та значення вологості середовища за виключенням вуглекислого газу. Розраховано залежності концентрації пари речовини краплини біля її поверхні від швидкості випаровування.. За допомогою методів нерівноважної термодинаміки одержано вираз для опису випаровування краплини в дифузійному режимі випаровування, який було використано для розрахунку кінетичної складової коефіцієнта дифузії (кінетичного коефіцієнта Онзагера- L).. Встановлено логарифмічне зменшення коефіцієнту Онзагера L при збільшенні молярної маси фонового інертного газу. Проведено дослідження впливу оптичного випромінювання різних довжин хвиль на швидкість випаровування крапель рідин. Показано збільшення швидкості випаровування крапель йодбензолу, нітробензолу води та етилбензолу під дією випромінювання при незначній зміні температури краплини. Для цих рідин експериментально показано існування так званої “червоної межї” опромінення, яка не викликає збільшення швидкості випаровування в досліджених рідинах.

Ключові слова: випаровування крапель рідин, малопотужне опромінення, нерівноважна термодинаміка, кінетичні коефіцієнти.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)