Дисертації

Соловйов Д.В.

16.10.2012

Особливості плавлення ліпідів у водних розчинах.
03.00.02 – біофізика (фізико–математичні науки)
к.ф.-м.н.

Дисертацію присвячено вивченню актуальної біофізичної задачі – дослідженню структурних та об’ємних змін рідинних фосфоліпідних систем методами малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського випромінювання і P–V–T методом. Для дослідження рідинних фосфоліпідних систем була розроблена та створена установка для P–V–T досліджень, адаптована до експериментів на спектрометрі малокутового розсіяння нейтронів ЮМО на реакторі ІБР–2М Об’єднаного інституту ядерних досліджень (м. Дубна, Росія). Дана установка дозволила провести експерименти методом малокутового розсіяння нейтронів та P–V–T методом одночасно. Результати експерименту були використані для розрахунку зміни площі, що припадає на одну молекулу ліпіду, під час фазового переходу з ріпл–фази в рідкокристалічну фазу.
На основі проведених експериментів, а також на основі вакансійної моделі плавлення олігомерних кристалів Булавіна Л.А. та співробітників, запропоновано модель плавлення фосфоліпідів.
Ключові слова: фосфоліпіди, P–V–T дослідження, малокутове розсіяння, фазові переходи, плавлення полімерів.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)