Дисертації

Лазаренко О.А.

28.05.2012

Електричні та теплові властивості полімернихкомпозитів з нановуглецевим наповнювачем.
01.04.07– фізика твердого тіла.
к.ф.-м.н.

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню електричних та теплових властивостей композитних матеріалів із різними типами вуглецевих наповнювачів. У ході роботи розроблено методики виготовлення нановуглецевих матеріалів широкого спектру структурних характеристик, композитних полімерних матеріалів на їх основі. Проаналізовано вплив типу наповнювача на транспортні характеристики композитного матеріалу на його основі. Показано, що застосування як наповнювачів терморозширеного графіту та вуглецевих нанотрубок дозволяє отримати композитні матеріали з низьким перколяційним порогом, а диспергування ТРГ призводить до збільшення перколяційного порогу. Спостережена поведінка величини критичної концентрації пов’язана із руйнуванням каркасної структури ТРГ та розшарування частинок ТРГ на графітові нанопластинки, збільшення кількості контактів та полімерних прошарків, що збільшує величину контактного опору в результаті диспергування. Показано, що поріг перколяціїпов’язаний з коефіцієнтом форми частинок та є обернено пропорційною йому величиною. Запропоновано моделі опису електропровідності та теплопровідності композитних матеріалів. Розраховані за даними моделями концентраційні та температурні залежності електро- та теплопровідностей добре узгоджуються з результатами проведених експериментів. Ключові слова.Полімерні композити, терморозширений графіт, вуглецеві нанотрубки, нановуглець, електропровідність, теплопровідність.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: