Дисертації

Гаращенко В. В.

28.05.2012

Взаємодія потужного лазерного випромінювання із невпорядкованими конденсованими середовищами, активованими світлопоглинальними мікрочастинками.
01.04.05 — оптика, лазерна фізика.
к.ф.-м.н.

Дисертація присвячена дослідженню процесу взаємодії лазерного випромінювання високої інтенсивності із вуглецевими мікрочастинками у невпорядкованих конденсованих середовищах різної природи. Вплив природи матриці на перебіг процесу взаємодії досліджено у двох різних модельних середовищах: водному (вода, желатиновий гель) та полімерному (епоксидна смола, полістирол).
На основі експериментальних досліджень побудовано модель взаємодії лазерного випромінювання із світлопоглинальними мікрочастинками в полімерних суспензіях. З’ясовано вплив складу матриці суспензії на перебіг взаємодії. Вперше зареєстровано розгорання інтенсивності індукованого лазером теплового свічення в полімерній суспензії вуглецевих мікрочастинок при послідовному опроміненні імпульсами високої інтенсивності. Вперше виявлено аномальну ділянку в кінетиці пропускання і розсіювання скануючого лазерного променя після проходження одиничного імпульсу збудження в полімерній суспензії. Запропоновано пояснення аномальній поведінці кінетики як прояву релаксаційних процесів у полімерній матриці, що може служити новим неруйнівним методом дослідження релаксації механічних напружень в прозорих рідких полімерах. Досліджено вплив розчинених газів та присутності розчинника у полімерній суспензії вуглецевих мікрочастинок на кінетику пропускання.
Ключові слова: суспензія вуглецевих мікрочастинок, нагрів лазерним випромінюванням, індуковане лазером теплове свічення, індуковане розсіювання та поглинання, оптичне обмеження, полімерна матриця, релаксація механічних напружень в полімері.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: