Дисертації

Тарнавський О.С.

21.05.2012

Теорія орієнтаційної нестійкості рідких кристалів в електричному полі та обмежених світлових пучках.
01.04.02 – теоретична фізика.

Досліджені величини порога переходу Фредерікса в комірці нематичного рідкого кристалу при зростаючій і спадаючій інтенсивності падаючого світла та стрибки максимального кута відхилення директора при досягненні інтенсивністю її порогових значень в залежності від форми і обмеженості поперечного розміру світлового пучка та скінченності енергії зчеплення директора з поверхнею комірки. Встановлені області існування гістерезису світлоіндукованого переходу Фредерікса по параметрах комірки, ширині пучка і величині енергії зчеплення. Досліджено виникнення порогової просторово періодичної структури директора нематичного рідкого кристалу в комірці з періодичним розподілом енергії зчеплення під дією постійного електричного поля. Досліджено обмін енергією між двома зв’язаними ТЕ-модами в плоскому хвилеводі на дифракційній ґратці, створеній зовнішнім електричним полем в просторово обмеженому шарі нематичного рідкого кристалу з періодичною енергією зчеплення директора з поверхнею хвилевода.
Ключові слова: нематичний рідкий кристал, світлоіндукований перехід Фредерікса, енергія зчеплення, перехід Фредерікса, орієнтаційна нестійкість, динамічні дифракційні ґратки, хвилеводи з нематичним шаром.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)