Незабутні постаті

Адаменко Ірина Іванівна

27.04.2012

(25.01.1935-01.10.2010)
Народилася 25.01.1935 в м. Києві. Доктор фіз.-мат. наук, проф. В 1957 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. Працювала в ун-ті з 1958 на посадах: старш. наук. співроб., асист., старш. викл., доц., проф., пров. наук. співроб., проф.-консультант.

Захистила канд. дис. “Исследование связи сжимаемости и вязкости со структурой молекулярных жидкостей” (1964), докт. дис. “Влияние давления на термодинамические свойства молекулярных жидкостей и их растворов”, (1991). Наукові звання: доц. (1972), проф. (1991). Наук. діяльність пов’язана з дослідженням рівняння стану, пружних, акустичних, теплових і калоричних властивостей молекул. рідин, комп’ютер. моделювання структури та фіз. властивостей нанорозмірних рідинних систем та їхніх розчинів, їх залежностей від молекул. структури та мікрохарактеристик рідин в широких межах зміни температури і тиску. Виявлено закономірності в залежностях термодинам. властивостей рідин від їхньої молекул. структури; рекомендовано рівняння стану, яке не лише адекватно описує P-V-T дані молекулярних рідин, але й має перші та другі похідні, які описують термобаричні залежності термодинамічних властивостей. Виявлено закономірності зміни параметрів цього рівняння стану в межах груп рідин з подібною молекул. будовою. Досліджено вплив тиску на особливості структурних перебудов та термобаричних залежностей фіз. властивостей води та водних кріомедичних та нанорозмірних рідинних систем. Читає лекції з фундамент. та спец. курсів: “Фіз. кінетика”, “Нерівноважна термодинаміка”, “Фізика рідин”, “Міжмолекулярна взаємодія” для студентів фізичного факультету, заг. курс фізики для студентів геол. ф-ту. “Відмінник освіти” (2000). Автор понад 300 наук. праць.Осн. праці: Фізика рідин та рідинних систем. Підруч. К., 2006 (у співавт.); Equation of state for C60 toluene solution // J. Mol. Liq. 105/2-3 (2003) (in co-authorship); Self-organization C60 nanoparticles in toluene solution // J/ Mol. Liq. 93 (2001) (in co-authorship); Equation of state for C60 Fullerene aqueous solutions // Int. Jorn. Thermoph., 2005. V.26, №3 (in co-authorship); Thermodynamic properties of C60 fullerene watersolution // High Pressure Research, 2003. V. 23. №3 (in co-authorship). Літ-ра-: Енциклопедія сучасної України. Т.1. К., 2001.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: