Незабутні постаті

Горбань Іван Степанович

24.04.2012

1928-2000

Випускник Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1952 р.), відомий вчений в галузі фізики, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, лауреат Державної премії України, декан фізичного факультету (1970-1972)
Народився 7 жовтня 1928 р. у с.Займище Талалаївського району Чернігівської області в сім’ї робітника.
Студентські роки, педагогічна та наукова діяльність Івана Степановича тісно пов’язані з фізичним факультетом Київського університету. У 1952 р. він закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Упродовж 1952-1955 рр. Іван Степанович навчався в аспірантурі, після чого захистив кандидатську дисертацію. Свою трудову діяльність розпочав у цьому навчальному закладі на посаді асистента радіофізичного факультету, а потім – доцента фізичного факультету. У 1965 р. І.С.Горбань захистив дисертацію «Оптичні дослідження збуджених електронних станів у напівпровідниках» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. У 1967 р. він став професором, у 1982 р. – членом-кореспондентом НАН України. З 1992 р. І.С.Горбань – академік НАН України за спеціальністю «Фізика твердого тіла». Завідував кафедрою експериментальної фізики (1971-1998 рр.), був деканом фізичного факультету (1970 – 1972 рр.). Іван Степанович Горбань – один із провідних учених країни в галузі фізики. Він є фундатором наукової школи «Оптика нових матеріалів функціонального призначення та оптоелектронні системи контролю якості поверхні», створив на кафедрі експериментальної фізики науково-дослідну лабораторію «Електронно-оптичні процеси» та започаткував спеціалізацію «Фотоніка». Іван Степанович виховав цілу плеяду учнів, які плідно працюють у галузі оптики і лазерної фізики та спектроскопії твердого тіла (серед них 40 кандидатів наук, 6 з яких стали докторами), створили свої наукові школи.
До основних досягнень у багатогранній науковій діяльності Івана Степановича можна віднести розробку основ спектроскопії низькосиметричних і низьковимірних систем, що становлять основу сучасної мікроелектроніки, та вивчення нових квантових станів в електронно-діркових системах кристалів, що є перспективним для мікроелектроніки майбутнього; встановлення та обґрунтування осциляторної закономірності енергетичного спектра електронних пасток у лазерних та сегнетоелектричних кристалах; відкриття нового явища, що полягає в резонансному підсиленні обертально-коливальних оптичних переходів в ексимерних молекулах тощо.
Разом з учнями Іван Степанович вперше отримав спектроскопічні ознаки процесів конденсації екситонів у фермі-рідині та генерацію випромінювання на електронно-дірковій рідині в шаруватих кристалах; вперше експериментальне зафіксував надійні спектроскопічні ознаки існування бозе-конденсату в низькосиметричних кристалах та встановив існування квантової електронно-діркової рідини. І.С.Горбань – автор двох монографій, двох підручників і кількох навчальних посібників, має понад 300 наукових публікацій. Багато часу учений приділяв навчальній роботі на факультеті: читав лекції з загального курсу фізики для студентів фізичного факультету, розробив повний варіант розділу оптики і написав з цих питань книгу, яка перекладена і використовується як підручник в університетах інших країн. Іван Степанович розробив кілька спецкурсів для старшокурсників фізичного факультету.
І.С.Горбань вів плідну роботу на громадських засадах: очолював науково-методичну комісію Мінвузу України, був головою експертної ради ВАК України. У 1987-1991 рр. був обраний у члени правління Фізичного товариства СРСР, а у 1991-1993 рр. був віце-президентом Українського фізичного товариства (УФТ). У 1995-1998 рр. Іван Степанович – президент УФТ.
І.С.Горбань був членом Американського, Європейського і Польського фізичних товариств, почесним членом УФТ і Міжнародного оптичного товариства ім. Д.С.Рождественського.
У 1998 р. йому було присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України ».
І.С.Горбань – лауреат Державної премії України з науки і техніки (1987); нагороджений орденом Трудового червоного прапора, багатьма медалями.
Помер І.С.Горбань 30 січня 2000 р. Похований на Байковому кладовищі в м. Києві.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: