Незабутні постаті

Білий Михайло Улянович

26.04.2012

1922-2001

Народився 12 листопада 1922 р. в с. Москалі Михайло-Коцюбинського району, Чернігівської області – помер 5 серпня 2001 р. м. Київ, поховано на Байковому кладовищі. Відомий вчений в галузі спектроскопії, зокрема люмінесценції неорганічних речовин, заслужений діяч науки України, заслужений діяч науки та техніки Каракалпакії, почесний доктор Дебреценського та Лейпцігського університетів, Заслужений професор Київського університету ім. Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України.


Успішно закін. Київ. ун-т (1948) та аспірантуру (1951). За фахом фізик зі спеціальності оптика і спектроскопія. Кандидат фіз.-мат. наук (1951), старший викладач фіз. ф-ту КДУ (1955-1963), доктор фіз.-мат. наук (1964), доцент (1956), професор (1965), зав.кафедрами експериментальної фізики, оптики твердого тіла, оптики (1963-1993), декан фізичного ф-ту КДУ (1962-1970), ректор ун-ту ім. Т.Г.Шевченка (1970-1985), член-кор. НАНУ (з 1969).
Розробив оригінальний метод спектрофотометричного вивчення складу комплексів (іонів важких металів у розчинах електролітів). Розробив методику переведення роз¬чинів електролітів у скловидний стан, що дозволило відкрити існування люмінесценції багатьох розчинів, активованих іонами важких металів і розробити високочутливі методи люмінесцентного аналізу. Була створена наукова школа з дослідження спектральних та люмінесцентних властивостей розчинів та кристалів, активованих важкими металами. М.У.Білий започаткував нові ефективні методи екс¬периментальних досліджень люмінесценції. Серед них частотний та амплітудно-фазовий методи вивчення кінетики люмінесценції, метод послідовного накопичення, методи ультраакустичного та оптичного контролю якості зварних швів полімерних матеріалів. Було доведено існування нового типу хімічного зв’язку між центральними ртутеподібними іонами та іонами галоїдів. Досліджено процеси нелінійної взаємодії інтенсивного лазерного випромінювання з активованими середовищами. Для цілого ряду розчинів та скла було встановлено та досліджено наведене поглинання, світлове гасіння люмінесценції, двофотонну люмінесценцію, вивчено можливість застосування досліджуваних об’єктів у квантовій електроніці. Синтезовано нові матеріали для запису інформації. М.У.Білий створив базову лабораторію. Під керівництвом М.У.Білого були виконані пріоритетні наукові дослідження в області оптики металів. Особливу увагу приділено вивченню оптич¬них властивостей металів в аморфному стані та процесам генерації другої гармоніки в поверхневому шарі металів. Багато уваги приділив вивченню дії електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на людину. У створеній ним лабораторії “Фізичні методи ранньої медичної діагностики” було проведено дослідження вибіркової дії електромагнітного випро¬мінювання міліметрового діапазону нетеплової інтенсивності на функціональний стан організму. Експериментально було доведено існування селек¬тивного впливу електромагнітного поля на перебіг захворювання в окремих органах. Зараз цей метод широко використовується для терапії і діагностики багатьох важких захворювань. Проф. Білий М.У. є співавтором нового безмедикаментозного методу лікування, який втілюється в життя під назвою “мікрохвильова резонансна терапія”. Ефективність лікування при таких захворюваннях, як дитячий церебральний параліч, виразка шлунку та ін., становить 80 — 95%. Має понад 30 наукових винаходів. Більше 30 кандидатів та докторів наук, підготовлених ним, успішно працюють у вузах, наукових та галузевих інститутах України. Опубліковано більше 350 наукових праць, надрукованих як в нашій країні, так і за кордоном, які підсумовують наукові досягнення М.У.Білого. Серед них монографії, підручники, учбові посібники, понад 30 наукових винаходів.
Почесні звання: “Заслужений діяч науки і техніки України” (1972), “Заслужений діяч науки і техніки Каракалпакії” (1982), Почесний доктор Дебрецен. (1979) та Лейпціг. ун-тів (1984), Почесний член Оптичного товариства імені Д.Рождественського (1993), Заслужений професор КНУ ім.Тараса Шевченка. Нагородж. орденами: Леніна (1971), Трудового Червоного Прапора (1976), Великої Вітчизняної Війни І та ІІ ступеня, Дружби народів, Ярослава Мудрого V ступеня, “Знаком Пошани”, 15 медалями, Почесною Грамотою Президії ВР України, Почесним дипломом ВДНГ СРСР. Обирався депутатом ВР, Головою ВР УРСР 8-9 скликань (1972-1980), членом ЦК КПУ.
Детальна інформація про Білого М.У. розміщена в “Українському фізичному журналі”. 2002. Т.46. №12. с.1310-1312.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: